UN Women u BiH i Švedska osigurale pomoć vlasnicama agrobiznisa i poduzetnicama

UN Women u BiH i Švedska osigurale pomoć vlasnicama agrobiznisa i poduzetnicama

SARAJEVO, 17. augusta (FENA) – Kako bi pomogao ublažavanju posljedica krize izazvane pandemijom COVID-19, ured UN Women u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku Švedske, osigurao je nekoliko nivoa pomoći vlasnicama agrobiznisa i poduzetnicama u Republici Srpskoj.

– Ciljana podrška ženama iz ruralnih područja i ženama poduzetnicama ključna je za unapređenje njihovog ekonomskog položaja, a naročito u kontekstu pandemije COVID-19 koja je ugrozila ekonomsku neovisnost brojnih žena. Ovo nadopunjuje široku podršku ekonomskom osnaživanju žena koju Švedska pruža BiH u saradnji sa nekoliko različitih partnera – rekla je ambasadorica Švedske u BiH Johanna Strömquist.

Prvobitno su dostupna sredstva bila namijenjena jačanju napora institucija u implementaciji rodno odgovornog budžetiranja u praksi. Slijedom okolnosti, reprogramirana sredstva prenamijenjena su za oporavak od krize izazvane pandemijom COVID-19 te usmjerena na podršku za 200 žena sa sela koje su vlasnice agrobiznisa te 40 žena vlasnica malih preduzeća. U okviru tih aktivnosti, UN Women ured u BiH je osigurao podršku u iznosu od 40.000 KM.

– Procjene pokazuju da su žene, a pogotovo žene iz ruralnih područja i vlasnice malih biznisa, teško pogođene COVID-19 krizom. U okviru rada sa institucijama u Republici Srpskoj, nastojimo osigurati sveobuhvatnu podršku ženama kako bi se njihovi biznisi mogli oporaviti od krize, i kako bi osigurali očuvanje finansijske sigurnosti za njihove porodice, te zapošljavali i druge – rekao je predstavnik UN Women u BiH David Saunders, saopćeno je iz UN Women.