VMBiH – Neobrađene značajne površine obradivog zemljišta

VMBiH – Neobrađene značajne površine obradivog zemljišta

SARAJEVO, 30. juna (FENA) – Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o preduzetim mjerama u oblasti politike poljoprivrednog zemljišta u kojoj je navedeno da su ukupno zasijane površine u BiH u 2018. iznosile 533.375 hektara i veće su za jedan posto u odnosu na godinu ranije, dok ugari i neobrađene oranice čine oko 430.000 hektara, a rasadnici i ostalo na oranicama oko 3.000 hektara.

U strukturi zasijanih površina u proljetnoj sjetvi oko 60 posto površine je zasijano žitima, 23 posto krmnim biljem, 13 posto povrćem, tri posto industrijskim biljem, na oko 17 posto površine su jagode i maline, a na 0,2 posto je zasijano aromatično, začinsko i medicinsko bilje.

Tokom jesenje sjetve zasijano je 110.950 hektara, što je za 7.717 hektara ili sedam posto manje površina nego u jesenjoj sjetvi prethodne godine. U strukturi zasijanih površina oko 88 posto je zasijano žitima, oko šest posto krmnim biljem, tri posto industrijskim biljem i povrćem dva posto.

Istaknuto je da se poljoprivredno zemljište u BiH kao javno dobro već duže vrijeme ne koristi u skladu s opštim društvenim interesom, a značajne površine obradivog zemljišta ostaju neobrađene i zapuštene.

Kao glavni izazovi s kojima se Bosna i Hercegovina suočava u oblasti poljoprivrednog zemljišta navedeni su: nedostatak cjelovite legislative usklađene sa EU praksama i pravilima a koja se vezuje za problematiku neregulisanost tržišta poljoprivrednog zemljišta, fragmentacija parcela, upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu, minirana područja, erozije tla i slično.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će u saradnji s nadležnim entitetskim i institucija Distrikta Brčko BiH nastaviti aktivnosti na koordinaciji harmonizacije politika poljoprivrednog zemljišta u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.