UIOBiH – Prestanak važenja ranije izdatih odobrenja za pojednostavljene carinske postupke

UIOBiH – Prestanak važenja ranije izdatih odobrenja za pojednostavljene carinske postupke

BANJA LUKA, 1. februara (FENA) – Stara odobrenja za pojednostavljene carinske postupke su vrijedila šest mjeseci od dana početka primjene novog Zakona o carinskoj politici BiH, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIOBiH).

– Dakle, od 01.02.2023. godine ne mogu se više koristiti ranije izdata odobrenja za carinska skladišta, kao ni ranije izdata odobrenja za pojednostavljene carinske postupke i to – odobrenja za pojednostavljeni postupak po fakturi (uz predočenje robe i provođenje tog postupka na graničnom prijelazu) i za puštanje u slobodan promet pri uvozu i za postupak izvoza, te odbrenja za lokalno izvozno i lokalno uvozno carinjenje i odobrenja za ovlaštenog pošiljaoca i ovlaštenog primaoca (kao pojednostavljenja u postupku provoza) – navodi se u saopćenju.

Kako se nadalje navodi, postupci započeti do 31.01.2023. godine po spomenutim odobrenjima za pojednostavljene carinske postupke bit će završeni (npr. podnošenje dodatne carinske deklaracije u roku određenom odobrenjem i postupanje po istoj) u skladu sa tim odobrenjima i s pozivom na njihov broj i datum.

Iz UIOBiH podsjećaju da od 01.02.2023. godine, roba za koju su ranije bila izdata spomenuta odobrenja za pojednostavljene carinske postupke može se prijaviti za odgovarajući carinski postupak po redovnom postupku (kao i sve druge robe) podnošenjem carinske deklaracije (JCI) kod nadležnog carinskog ureda.

Nadalje navode da su svi obveznici bili na vrijeme upoznati sa rokovima važenja starih odobrenja za pojednostavljene carinske postupke i zahtjeve za nova odobrenja mogli su podnijeti na vrijeme.

Ovo se odnosi na sve pojednostavljene carinske postupke, osim pojednostavljenog carinskog postupka po fakturi, navodi se.

Inače, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kojom se omogućava daljnje korištenje i pojednostavljenog carinskog postupka po fakturi, a koju je tek nedavno usvojilo Vijeće ministara BiH, stupa na snagu 04.02.2023. godine.

Ova Odluka je bila osnov da UIO donese Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi, koje se trenutno nalazi u procesu javnih konsultacija, shodno važećoj zakonskoj legislativi.

Čim rok javnih konsultacija istekne, spomenuto Uputstvo će stupiti na snagu i obveznici će moći podnositi zahtjeve Upravi za dobijanje odobrenja za nove pojednostavljene postupke po fakturi. Sve zahtjevi koji budu uredni Uprava će riješiti u najkraćem roku, navodi se u saopćenju UIOBiH.