Vlada KS – Otkup dvije parcele na dionici trase Prve transverzale

Vlada KS – Otkup dvije parcele na dionici trase Prve transverzale

Vlada KS – Otkup dvije parcele na dionici trase Prve transverzale

Ključne riječi: KS, PRVA TRANSVERZALA

SARAJEVO, 12. septembra (FENA) – Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj današnjoj sjednici utvrdila prijedlog Odluke o davanju saglasnosti o potpisivanju ugovora o kupoprodaji dvije parcele sa pripadajućim objektima u svrhu izgradnje saobraćajnice Prve transverzale, dionice Kranjčevićeva – Bare – Hotonj, u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH.

Vrijednost parcela predloženih za otkup iznosi 4.680.000 KM i dio su procesa ubrzavanja dinamike rješavanja imovinsko pravnih poslova na trasi izgradnje te saobraćajnice. Kako je poručeno iz Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, finaliziraju se i novi kupoprodajni ugovori na istoj dionici  puta, te će uskoro, kao i ova dva ugovora, biti upućeni prema Skupštini Kantona Sarajevo na konačno odlučivanje.

Na istoj sjednici Vlada je dala saglasnost Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Općini Vogošća za potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju projekta sanacije klizišta i trajne regulacije lijeve obale rijeke Ljubine.

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo će izvršiti transfer na račun Općine Vogošća u iznosu 438.000 KM.

Na sjednici je istaknuto da je Općina Vogošća iskazala potrebu te delegirala nekoliko spremnih projekata  za zajedničku realizaciju sa Vladom Kantona koja je uvijek spremna finansijski podržati pripremljene  projekte za koje lokalne zajednice iskažu interes.

Sredstva su odobrena Programom rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019. iz sredstava Posebne naknade za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja i građevina privremenog karaktera, saopćeno je iz Pres-službe KS.