FBiH – U februaru skoro 50 hiljada turista, 8,7 posto više nego u januaru

FBiH – U februaru skoro 50 hiljada turista, 8,7 posto više nego u januaru

SARAJEVO, 29. marta (FENA) – Ukupan broj dolazaka turista u februaru 2019. godine u Federaciji BiH iznosio je 47.446 što je za 23,8 posto više u odnosu na februar 2018. godine, a u odnosu na januar 2019. godine više je za 8,7 posto. Učešće domaćih turista bilo je 35,1 posto, a stranih turista 64,9 posto.

Ukupan broj noćenja turista u februaru  2019. godine iznosio je 97.340 što je za 32,7 posto više u odnosu na februar  2018. godine, a u odnosu na januar 2019. godine više je za 11,2 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju  noćenja iznosilo je 30,8 posto, a stranih turista 69,2 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,2 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (19,1 posto), Srbije (6,4 posto), Slovenije (5,8 posto), Turske (5,3 posto) i NR Kine (5,0 posto), što je ukupno 41,6 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 58,4 posto noćenja.

 Broj raspoloživih kreveta u februaru 2019. godine iznosio je 28.266 što je za 3,6 posto više u odnosu na februar 2018. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 14 posto.