FBiH-U septembru više od 130 hiljada turista, najviše noćenja turista iz NR Kine

FBiH-U septembru više od 130 hiljada turista, najviše noćenja turista iz NR Kine

SARAJEVO, 29. oktobra (FENA) – Ukupan broj dolazaka turista u septembru 2019. godine u Federaciji BiH iznosio je 130.615 što je za 10,3 posto više u u odnosu na septembar 2018. godine, a u odnosu na august ove godine manje je za 20,1 posto.

Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka bilo je 17,9 posto, a stranih turista 82,1 posto.

Ukupan broj noćenja turista u septembru 2019. godine iznosio je 242.092 što je za 7,5 posto više u odnosu na septembar 2018. godine, dok je u odnosu na august 2019. godine manje za 32,6 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju ostvarenih noćenja bilo je 17,8 posto, a stranih turista 82,2 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u septembru ove godine ostvarili su turisti iz: NR Kine (7,3 posto), Hrvatske (6,3 posto), Poljske (6,3 posto), Njemačke (6,2 posto) i Turske (5,5 posto), što je ukupno 31,6 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 68,4 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u septembru 2019. godine u FBiH iznosio je 32.914 što je za 4,1 posto više u odnosu na septembar 2018. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH u septembru iznosila je 24,8 posto.