Košarac: Uvažiti zahtjeve RS prilikom korištenja oznake ‘Safe Travel’

Košarac: Uvažiti zahtjeve RS prilikom korištenja oznake ‘Safe Travel’

SARAJEVO, 18. marta (FENA) – Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac pozdravio je napore nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH na usvajanju smjernica i protokola za sigurna putovanja u skladu sa preporukama Svjetskog vijeća za putovanja i turizam (WTTC) u cilju dobijanja međunarodne oznake za bezbjedna putovanja ”Safe Travel”, poručivši da je naredne korake neophodno definisati u skladu sa ustavnim nadležnostima.

– Insistiram na tome da u cijelom procesu budu ispoštovani zahtjevi Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, uvažavajući činjenicu da je sektor turizma primarno u njihovoj ustavnoj nadležnosti. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ima isključivo koordinirajuću ulogu i neće preduzeti daljnje korake bez pune saglasnosti tih institucija – naglasio je Košarac.

Podsjetio je da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u koordinaciji sa resornim entitetskim ministarstvima, obavijestilo predstavnike Svjetskog vijeća za putovanja i turizam da su nadležne institucije usvojile COVID-19 vodič i smjernice, nakon čega je potvrđeno da su preduzete aktivnosti u skladu sa preporukama WTTC-a.

– Prije zvaničnog korištenja oznake za sigurna putovanja, neophodno je uvažiti stavove institucija Republike Srpske u pogledu samog izgleda oznake, budući da prvobitno predložena nije prihvatljiva i ne odražava ustavno uređenje BiH. Oznaka koja će se koristiti u Republici Srpskoj mora da sadrži obilježja Republike Srpske. O tom uslovu informisat ću i predstavnike WTTC-a i tražiti da stav institucija RS bude u potpunosti ispoštovan – poručio je Košarac.

Prema njegovim riječima, dobijanje oznake ”Safe Travel” značajan je korak u procesu oporavka turizma u BiH, koji trpi orgomne posljedice uzrokovane pandemijom COVID-19.

– Institucije RS, FBiH i Brčko distrikta nadležne su za provođenje svih aktivnosti u vezi sa pomenutom oznakom i njihovi zahtjevi moraju biti uvaženi, kako bi se usaglasili naredni koraci. Činjenica da su nadležne institucije usvojile smjernice i protokole WTTC-a dobar je početak, ali postoje otvorena pitanja koja moraju biti usaglašena prije zvanične upotrebe oznake za sigurna putovanja. To je može riješiti isključivo uz uvažavanje stavova nadležnih institucija i poštovanje ustavnih nadležnosti – zaključio je Košarac, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.