Kunovac: Bez zakona o turizmu nema razvoja te oblasti u BPK Goražde

Kunovac: Bez zakona o turizmu nema razvoja te oblasti u BPK Goražde

GORAŽDE, 29. decembra (FENA) – Bosanskopodrinjski kanton (BPK) Goražde jedno je od područja u Bosni i Hercegovini koje ima odlične uslove za razvoj turizma, koji su vrlo malo ili nikako iskorišteni. Bogata priroda i kulturno-historijska baština resursi su u kojima leži šansa za prosperitet tog kantona – smatraju u Turističkoj zajednici BPK Goražde.

Direktor te zajednice Edin Kunovac u razgovoru za Fenu naglasio je da u turističkoj ponudi BPK-a i dalje nedostaju kvalitetniji sadržaji koji bi omogućili duži boravak gostiju u tom dijelu BiH.

Prema podacima s kojima raspolaže Turistička zajednica, u proteklih jedanaest mjeseci na području BPK registrovano je 1.812 dolazaka, dok je u istom periodu ostvareno 4.171 noćenje, od čega 3.119 domaćih i 1.052 stranih turista, a najviše dolazaka i noćenja zabilježeno je u Gradu Goražde.

– Podatke o broju dolazaka i noćenja na prostoru BPK Goražde dobili smo na osnovu uplate boravišne takse i dostavljenih podataka knjigovodstvenih biroa koji su angažovani od strane pravnih lica koja se bave pružanjem usluga smještaja u hotelima, motelima, pansionima i turističkim naseljima. Pravni subjekti koji se bave ovom djelatnošću u svojoj ponudi bi trebali imati sadržaje koji bi privlačili goste tokom cijele godine. U situaciji koju trenutno imamo teško je očekivati značajnije rezultate u ovoj oblasti – smatra Kunovac.

Kao jednu od prepreka navodi nepostojanje zakona koji bi uredio tu veoma profitabilnu djelatnost.

– Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, presudom Ustavnog suda FBiH iz jula 2014. godine proglašen je neustavnim, ali je u istoj presudi ostavljena mogućnost Parlamentu FBiH za prelaznu mjeru u roku od šest mjeseci da zakonom uredi materiju koja je regulisana osporenim zakonom, do kada se isti može primjenjivati. Taj rok je istekao u januaru 2015. godine i do danas nije donesen nikakav propis koji bi uredio ovu oblast – podsjetio je Kunovac.

Naveo je da je Turistička zajednica BPK još 2014. godine uputila nadležnom kantonalnom ministarstvu prednacrt Zakona o Turističkim zajednica i promicanju turizma u BPK-u Goražde

– Međutim, zbog osporavanja jednog broja poslodavaca taj zakon još uvijek nije donesen. S obzirom da sam upoznat s aktivnostima koje u posljednjih nekoliko mjeseci provodi Ministarstvo privrede BPK Goražde očekujem da će Zakon o turizmu biti donesen do kraja januara 2020. godine – dodao je on.

Direktor Turističke zajednice BPK Goražde smatra da je nepostojanje adekvatnih propisa nanijelo nesagledive posljedice toj djelatnosti na području BPK.

– Turizam iziskuje stalna ulaganja kako u edukaciju osoblja koje treba da radi u ovoj oblasti tako i u izgradnju osnovne turističke infrastrukture. Pored navedenih problema, dodatni problem s kojim se suočavaju poslodavci koji se bave turističko ugostiteljskom djelatnošću je angažman mlade radne snage jer je evidentan odlazak stanovništava starosne dobi 20-35. godina. Ukoliko želimo da pokrenemo aktivnosti koje će popraviti stanje u oblasti turizma neophodno je da se uključe sve institucije od državnog do lokalnog nivoa, uprotivnom, ozbiljnijeg bavljenja turizmom u našoj zemlji neće biti – smatra Kunovac.

Ocjenjuje da BPK Goražde ima odlične resurse za razvoj turizma i poboljšanje ponude koja bi privlačila turiste, ali da nema sluha za unapređenje te oblasti.

– Dugi niz godina nastojimo da ubjedimo nadležne institucije da je rijeka Drine neiskorišteni resurs i da ne koristimo njene mogućnosti za razvoj turizma u mjeri u kojoj bi trebali. U priobalju rijeke Drine nismo uspjeli da uredimo nijedno kupalište, šetalište niti zelenu površinu koja bi svojom atraktivnošću privlačila veći broj turista. Netaknuta priroda i planinski predjeli koji okružuju naš kanton neprocijenjivi su resurs koji također nismo uspjeli valorizirati u punom kapacitetu. Postojeće stanje i ponuda u oblasti turizma je uglavnom rezultat rada pojedinaca koji nastoje pokrenuti privatni biznis, ali zbog nedovoljne obučenosti uposlenih te nedovoljnog učešća nadležnih državnih institucija u stvaranju sistema koji će omogućiti kontrolu u upravljanju i korištenju resursa u svrhu razvoja turizma, bolji rezultati su izostali – precizira Kunovac.

Ističe da je Turistička zajednica u posljednjih dvanaest godina u više navrata dostavljala prijedloge projekata federalnim i kantonalnim institucijama nadležnim za turizam, čijom bi se realizacijom unaprijedila turistička ponuda BPK Goražde.

– Između ostalih predlagao sam da se na lokalitetu izletišta Sadba pored Drine uredi kamp sa pratećom osnovnom i turističkom infrastrukturom. Lokalitet Gubavice predlagali smo da se uredi kao vidikovac sa mogućnošću da se sa gondolom ili žičarom poveže s izletištem Rorovi i turističkim naseljem Bijele vode. Takođe neolitsko naselje Lug na riječnoj terasi na desnoj obali rijeke Drine konačno da se stavi u funciju turizma, ali ništa od toga nije realizovano – pojašnjava Kunovac.

Naglašava da ideje ne nedostaju te ističe da bi njihova realizacija doprinjela izgradnji brojnih sadržaja, a samim tim i poboljšanju turističke ponude BPK Goražde

– Uz propise kojima će se urediti ova oblast, nadležne institucije i u budžetima moraju planirati znatno veća finansijska sredstva za razvoj turizma i time konačno sa riječi preći na djela. Takođe, neophodno je i uspostavljanje javno – privatnog partnerstva što bi takođe doprinijelo razvoju turizma. Takođe, nužno je obrazovati i kadar koji će moći odgovoriti potražnji gostiju – zaključuje predsjednik Turističke zajednice BPK Goražde

Sudeći po dosadašnjim iskustvima s gostima koji posjećuju taj dio Bosne i Hercegovine, najviše interesovanja pokazuju za splavarenje i rafting Drinom, obilazak kulturno – historijskih znamenitosti, pasivni odmor – opuštanje, planinarenje, posjete različitim manifestacijama, uživanje u prirodnim ljepotama ali i u domaćim i internacionalnim specijalitetima. Taj dio BiH idealan je za sportski ribolov na rijekama Drini i Prači, lov i druge oblike turističkih sadržaja, a postoje uslovi za razvoj vjerskog turizma.