Milion i po eura za projekte iz oblasti turizma u BiH

Milion i po eura za projekte iz oblasti turizma u BiH

SARAJEVO, 14. maja (FENA) – U sklopu Projekta EU4Business danas je objavljen poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za podršku  razvoju turizma u Bosni i Hercegovini.

Fond za turizam vrijedan milion i po eura dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informaciono-komunikacijskih alata.

Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja preduzeća, poduzetnici  i turistički operateri, sa naglaskom na žene i mlade. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 1. juli ove godine.

Vršilac dužnosti šefa Odjela operacija Delegacije EU u BiH Nicolas Bizel je na konferenciji za novinare rekao da EU kontinuirano podržava sektor turizma kao jedan od najbrže rastućih sektora u BiH.

–  Turizam ima sve važniju ulogu za ekonomski rast i samozapošljavanje. U BiH turizam sa tri posto učestvuje u BDP-u i postoji veliki prostor za rast. Oblasti u kojima je potrebno raditi više i gdje postoje razvojne mogućnosti su razvoj  vještina, boljeg marketinga, te određenih alata kao što su informacione tehnologije – naveo je Bizel.

Podržavajući promociju turističkih potencijala zemlje i jačanjem uloge malih i srednjih preduzeća i domaćih proizvođača, kako je dodao, doprinosi se razvoju konkurentnosti i što je najvažnije, otvaranju novih radnih mjesta.

U sklopu ovog poziva postoje dva prioriteta za finansiranje – kulturni turizam u vezi UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH, te turizam na otvorenom na lokacijama duž Via Dinarica zelene linije u BiH.

Kandidati mogu biti partnerstva od najmanje tri partnera, pri čemu bar jedan od partnera treba biti predstavnik privatnog sektora. Visina mogućih odobrenih sredstava je između 80.000 i 300.000 eura. Potreban je vlastiti doprinos podnositelja zahtjeva u iznosu od najmanje 20 posto ukupnih troškova projekta. Trajanje projekata može biti između osam i 18 mjeseci.

Projektni menadžer iz GIZ-a u okviru EU4Business projekta Nils Wetzel je kazao da  puni ekonomski potencijal sektora turizma u BiH nije iskorišten. Podrška EU je, kako je naglasio, prilika da se ovaj sektor unaprijedi.

– Očekujemo da će više od 30 lokalnih biznisa unaprijediti svoju turističku ponudu što bi trebalo  rezultirati povećanjem njihove prodaje i prihoda, te otvaranjem više od 50 novih radnih mjesta – rekao je Wetzel.

Projekt EU4Business vrijedan je 16,1 miliona eura, a finansiraju ga Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). Projekt provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. do marta 2022. godine.