Rok za podnošenje prijava za nagradu “Marco Polo” produžen do 30. juna 2020.

Rok za podnošenje prijava za nagradu “Marco Polo” produžen do 30. juna 2020.

SARAJEVO, 18. maja (FENA) – U okviru saradnje zemalja Centralne i Istočne Evrope sa Kinom, tzv. Platforma 17+1, pokrenuta je inicijativa za dodjelu nagrade “Marco Polo”.

Dogovoreno je da se u saradnji sa Centrom za turističku saradnju sa Kinom (TCC) iz Budimpešte i kineskim partnerima i ove godine objavi poziv za drugo dodjeljivanje nagrade za turizam „Marco Polo“ (Turistička nagrada „Marco Polo 2020“).

Nagrada će biti dodijeljena za originalne turističke rute koje obuhvataju najmanje tri zemlje i turističke proizvode bazirane na historiji, tradiciji i kulturi.

Države koje su se pridružile inicijativi „17 + 1“ za saradnju u oblasti turizma su: NR Kina, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Grčka.

Nagrada za turizam „Marco Polo“ ima za cilj promovisanje regionalne saradnje između 17 država Centralne i Istočne Evrope i NR Kine, kao i da se na najbolji način prikažu lokalni običaji, historija i kultura regiona, prepoznajući važnost i doprinos turizma za razvoj najboljeg turističkog proizvoda za kinesko tržište, saopćili su organizatori.

Zlatne, srebrne i bronzane medalje nagrade „Marco Polo“ mogu osvojiti kineski ili turistički partneri iz zemalja Centralne i Istočne Evrope CEE (turoperatori, turističke agencije itd.), koji budu napravili najbolji projektni prijedlog koji obuhvata lokalnu historiju, tradiciju, kulturu, kao i posebno interesantnu turističku ponudu koja će obuhvatati najmanje tri CEE zemlje.

Prednosti za sve dobitnike, između ostalog, biće i besplatno učešće na štandu Turističkog koordinacionog centra (TCC) na jednom od najvećih sajmova turizma u NR Kini, jednogodišnja promocija pobjedničkog proizvoda putem komunikacionih i marketinških kanala 17 država CEE, kao i prisustvo na forumu na visokom nivou o saradnji u oblasti turizma između NR Kine i država CEE, na kojoj su svi nadležni ministri pozvani da prisustvuju.

Članovi Radne grupe, na sastanku održanom u Budimpešti sredinom januara 2020. godine, definisali su smjernice, kriterije, obrazac za prijavu nagrade i pravila za prijavu nagrade.

Rok za podnošenje prijava za nagradu “Marco Polo” bio je raspisan od 1. marta do 31. maja, ali je produžen do 30. juna 2020. godine zbog situacije uzrokovane globalnom pandemijom virusa COVID-19. Pbjednici će se znati u septembru 2020.godine.