Seminar ‘Kako razviti turističku destinaciju u BiH?’

Seminar ‘Kako razviti turističku destinaciju u BiH?’

SARAJEVO, 21. marta (FENA) – MarketMakers seminar za organizacije za upravljanje turističkim destinacijama pod nazivom “Kako razviti turističku destinaciju u BiH?” organiziran je danas.

Na seminaru učestvuje više od 70 predstavnika javnih i privatnih organizacija u oblasti turizma, a predavanja i radionice vode stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Seminar je namijenjen profesionalnim organizacijama za upravljanje turističkim destinacijama kao i svim drugim organizacijama koje upravljaju, ili žele da upravljaju postojećim ili potencijalnim turističkim destinacijama u BiH.

Povod organiziranja seminara je predstavljanje rezultata tri studije koje je MarketMakers nedavno proveo.

– Radi se o potrebama turista sa potencijalnih tržišta, iz regionalnih, evropskih, svjetskih zemalja kojima je interesantan turizam u BiH. Druga studija se odnosi na potencijalnu ulogu klastera u razvoju turizma, kao jednog savremenog oblika udruživanja i organizacije, a treća studija je praktični vodič za organizaciju događaja u svrhu promocije turističkih destinacija – kazao je Feni voditelj sektora turizma u MarketMakers-u Gorčin Dizdar.

Dodao je da je cilj seminara što većem broju učesnika predstaviti ciljeve tih rezultata ali i razgovarati o načinu na koji oni mogu biti primijenjeni u njihovom svakodnevnom radu ka ispunjenju osnovnog cilja a to je stvaranje turističkih destinacija.

Dizdar je kazao kako je osnovni problem u turizmu u BiH zastario način upravljanja destinacijama, te dodao da u BiH i ne postoji savremeni sistem upravljanja turstičkim destinacijama.

MarketMakers projekt podržava Vlade Švicarske, a provodi ga konzorcij Helvetas i Kolektiv d.o.o./Posao.ba.