Turistička zajednica KS: Turistička sezona 2020. može se smatrati neuspjelom

Turistička zajednica KS: Turistička sezona 2020. može se smatrati neuspjelom

SARAJEVO, 2. aprila (FENA) – Istraživački projekat/anketa “Uticaj pandemije koronavirusa na industriju turizma u Kantonu Sarajevo” zajednička je inicijativa Turističke zajednice Kantona Sarajevo i prof. dr. Almira Pešteka se Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Cilj projekta je utvrđivanje efekata pandemije koronavirusa na industriju turizma u Kantonu Sarajevo, analiza potreba i mogućih modaliteta pomoći firmama u cilju prevazilaženja efekata krize.

U uzorku dominiraju mali biznisi sa do pet zaposlenih (69,1 posto) u djelatnostima turističkih agencija (35,2 posto), iznajmljivača apartmana (24,5 posto), hotela (21 posto), firmi koje se bave prevozom i organizacijom prevoza, uključujući i rent-a-car (17,2 posto) i turističkih vodiča (16,7 posto). Firme registrovane u periodu od 2016. do 2020. godine čine 54,5 posto uzorka. Velika je zavisnost od inostranih turista. Čak 25,3 posto ispitanika u potpunosti zavisi od inostranih turista. U procentu od 81 posto do 99 posto od inostranih turista zavisi 39,1 posto ispitanika i od 61 posto do 80 posto zavisi 10,3 posto ispitanika.

Iz TZKS ističu da se sezona 2020. godine može smatrati neuspjelom, jer je došlo je do otkazivanja rezervacija domaćih i inostranih turista. Ukupno 81,1 posto ispitanika je zabilježilo otkazivanja od 61 posto do 100 posto. Na bazi informacija do marta 2020. godine, 79,4 posto ispitanika očekuje smanjenje obima poslovanja između 61 posto i 100 posto.

Anketa je pokazala da firme u industriji turizma nemaju planove za prevazilaženje krize, niti finansijske resurse za poslovanje, te očekuju pomoć institucija sistema i Turističke zajednice KS, ali i banaka.

Oko polovine ispitanika raspolaže dovoljnim resursima za normalno funkcionisanje firme za manje od jednog mjeseca, odnosno 91,8 posto firmi ima resurse za funkcionisanje samo u periodu kraćem od tri mjeseca.

Relativno je nizak stepen poslovnog optimizma i zadovoljstva reakcijama države i državnih organa na krizu u smislu pomoći biznisima, te nivoom informisanosti o namjerama i modalitetima pomoći.

Smatraju da ni nakon završetka pandemije neće doći do brzog oporavka industrije turizma. Samo 8,2 posto ispitanika smatra da bi se firma odmah oporavila. 27,5 posto ispitanika smatra da je potrebno do tri mjeseca, 30 od tri do šest mjeseci, a 24 posto između šest i 12 mjeseci.

Anketa pokazuje da 42,1 posto ispitanika ne namjerava smanjiti broj zaposlenih u narednih tri do šest mjeseci, a 18,9 posto ispitanika namjerava smanjiti broj zaposlenih za više od 80 posto. Također, 67,4 posto ispitanika nije smanjilo plate zaposlenima, a 38,6 posto ne namjerava smanjivati plate u narednih tri do šest mjeseci.

Postoji statistički značajna razlika u ocjenama potrebe za smanjivanjem broja radnika između firmi koje na tržištu postoje kraće i koje postoje duže vrijeme. Što je firma zrelija, to je ocjena stava za smanjenjem broja zaposlenih veća. Ostali stavovi su slični za sve firme.

Ispitanici očekuju različite modalitete pružanja pomoći koji se odnose na smanjenje ili oslobađanje od plaćanja poreza, doprinosa i drugih obaveza, te prolongiranje rokova za plaćanje. Očekuju se i direktne finansijske pomoći firmama, finansiranje ili sufinansiranje troškova plata zaposlenim, oslobađanje plaćanja komunalnih usluga ili zakupnine u slučaju da je najmodavac javna institucija. Realociranje postojećih budžeta, uspostavljanje posebnih budžetskih linija za pomoć biznisima, te finansiranje razvojnih projekata su također neke od opcija.

Iz TZKS naglašavaju da se očekuje i prolongiranje plaćanja kreditnih obaveza, smanjenje kamatnih stopa od strane banaka, subvencioniranje kamatnih stopa i uspostavljanje posebnih kreditnih linija za pomoć biznisima. Također se očekuju i mjere koje se tiču promjene plaćanja PDV-a, saopćeno je iz Turističke zajednice KS-a.