U BiH počinje anketiranje građana o poslovnim i privatnim putovanjima

U BiH počinje anketiranje građana o poslovnim i privatnim putovanjima

SARAJEVO, 14. oktobra (FENA) – Statističke institucije u BiH (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) od 17. do 31. oktobra provest će Anketu o poslovnim i privatnim putovanjima na uzorku od 5.650 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva BiH, od toga u Federaciji BiH na uzorku od 3.300 domaćinstava.

Na taj način prikupljat će se podaci o odlasku na putovanje, kuda odlaze, koliko traje putovanje, koje su najčešće destinacije, način organiziranja tih putovanja, te koliko troše na putovanje.

Obuhvaćeni će biti višednevna i jednodnevna putovanja, poslovna i privatna putovanja u zemlji i inozemstvu.

Prikupljeni podaci će omogućiti praćenje broja putovanja i jednodnevnih posjeta (bez noćenja) u BiH i u inozemstvu, kao i cjelokupno učešće u turizmu.

Za ispitanike koji u određenom periodu posmatranja nisu odlazili na putovanja prikupljaju se informacije o glavnom razlogu neodlaska na putovanje.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i u skladu sa odredbama Zakona o statistici FBiH bit će korišteni isključivo u statističke svrhe.

Podaci dobijeni o poslovnim i privatnim putovanjima uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je Anketa pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU, saopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.