U FBiH izdato 1.100 certifikata o položenom ispitu za turističkog vodiča

U FBiH izdato 1.100 certifikata o položenom ispitu za turističkog vodiča

SARAJEVO, 15. juna (FENA) – Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je do sada 1.100 certifikata o položenom ispitu za turističkog vodiča, a službe za turizam općina i gradova zadužene su da vode registar turističkih vodiča.

Piše: Hana Imamović

Kako je za Fenu pojašnjeno u tom ministarstvu nadležnost kantona je da izdaju akreditacije kako bi turistički vodič obavljao usluge u skladu sa zakonom, ali najveći broj osoba s položenim ispitom za turističkog vodiča je iz Kantona Sarajevo i Hercegovačko neretvanskog kantona.

Također, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u skladu s odredbama Zakona o turističkoj djelatnosti i Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče, utvrđuje uvjete, način i metode polaganja s programom za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče.

Za polaganje stručnog ispita, Ministarstvo je pripremilo Priručnik za edukaciju i polaganje općeg dijela stručnog ispita za turističke vodiče Federacije BiH, a nadležna kantonalna ministarstva pripremaju priručnike za polaganje posebnog dijela ispita.

Položeni stručni ispit podrazumijeva da je kandidat ovladao dodatnim znanjima koja su neophodna za obavljanje poslove turističkog vođenja, istaknuto je.

Imajući u vidu činjenicu da se djelatnici u turizmu žale na veliki broj nelegalnih turističkih vodiča iz Ministarstva je za Fenu rečeno da rade sve što je u njihovoj nadležnosti na smanjenju nezakonitog rada vodiča.

Pored kontinuirane kontrole i nadzora federalne i kantonalne inspekcije, i Ministarstvo blagovremeno informira turističke vodiče o načinu njihove registracije i dobijanju rješenja za rad.

Budući da strani turistički vodiči dolaze u BiH iz Federalnom ministarstva okoliša i turizma pojašnjavaju da bez uredne dozvole za boravak i rad u Federaciji BiH, stranci ne mogu obavljati poslove turističkog vodiča u Federaciji BiH.