U januaru u FBiH više od 52 hiljade turista, 17,5 posto više nego u januaru lani

U januaru u FBiH više od 52 hiljade turista, 17,5 posto više nego u januaru lani

SARAJEVO, 3. marta (FENA) – Ukupan broj dolazaka turista u januaru 2020. godine u Federaciji BiH iznosio je 52.389 što je za 17,5 postvo više u odnosu na januar 2019. godine, a u odnosu na decembar 2019. godine manje je za 20,7 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka bilo je 32,2 posto, a stranih turista 67,8 posto.

Turisti su u januaru ove godine u Federaciji BiH ostvarili 108.086 što je za 19,2 posto više u odnosu na januar 2019. godine, a u odnosu na decembar 2019 godine manje je za 10,6 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju noćenja iznosilo je 30,8 posto, a stranih turista 69,2 posto.  Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste
Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,4 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (37,5 posto), Srbije (6,7 posto), Turske (4,9 posto), Slovenije (4,8 posto) i NR Kine (4,3 posto), što je ukupno 58,2 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 41,8 posto noćenja, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Broj raspoloživih kreveta u januaru 2020. godine iznosio je 28.703 što je za 1,3 posto više je u odnosu na na januar 2019. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 13,7 posto.