U martu u Federaciji BiH više od 64 hiljade turista

U martu u Federaciji BiH više od 64 hiljade turista

SARAJEVO, 29. marta (FENA) – Ukupan broj dolazaka turista u martu 2019. godine u Federaciji BiH iznosio je 64.574 što je za 8,7 posto više u odnosu na mart 2018. godine, a u odnosu na februar 2019. godine više je za 36,1 posto. Učešće domaćih turista bilo je  29,6 posto, a stranih turista 70,4 posto.

Ukupan broj noćenja turista u martu 2019. godine iznosio je 116.242 što je za pet posto više u odnosu na mart 2018. godine, a u odnosu na februar 2019. godine više je za 19,4 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju ostvarenih noćenja bilo 29 posto, a stranih turista 71 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (19 posto), Italije (8,9 posto), NR Kine (5,8 posto), Srbije (5,8 posto) i Turske (5,1 posto) što je ukupno 44,6 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 55,4 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u martu 2019. godine iznosio je 29.071 što je za 2,4 posto više u odnosu na mart 2018. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH u martu je iznosila je 14,4 posto.