Uoči pandemije koronavirusa u FBiH registrovano 16,1 hiljada turista

Uoči pandemije koronavirusa u FBiH registrovano 16,1 hiljada turista

SARAJEVO, 30. aprila (FENA) – Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u martu je u Federaciji BiH boravilo 16.186 turista što je za 75 posto manje u odnosu na mart 2019. godine, a u odnosu na februar 2020. godine manje je za 63,1 posto.

Učešće domaćih turista u martu bilo je 40,3 posto, a stranih turista 59,7 posto. Ukupan broj noćenja turista u martu 2020. godine iznosio je 31.881 što je za 72,6 posto manjeu odnosu na mart prošle godine, a u odnosu na februar ove godine manje je za 61,2 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju noćenja bilo je 40,1 posto, a stranih turista 59,9 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u martu ostvarili su turisti iz: Hrvatske (16,6 posto), Srbije (8,9 posto), Turske (6,3 posto), Sjeverne Makedonije (5,2 posto) i Njemačke (4,4 posto), što je ukupno 41,4 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 58,6 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u martu 2020. godine iznosio je 19.672 što je za 32,5 posto manje u odnosu na mart 2019. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH u martu je iznosila je 7,3 posto.

Vlada Federacije BiH je, kao što je poznato, proglasila 16. marta stanje nesreće zbog pojave koronavirusa na području ovog bh. entiteta, dok je Vijeće ministara BiH dan kasnije, 17. marta, također proglasilo stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa na području cijele BiH.

Predsjedništvo BiH je 22. marta na hitnoj vanrednoj sjednici donijelo odluku kojom je od Vijeća ministara zatražilo zatvaranje svih graničnih prijelaza za prijelaz ljudi izuzev gdje su uspostavljeni karanteni u šatorima koje su postavile Oružane snage BiH.