Dijaspora treba biti jedan od strateških potencijala ekonomskog razvoja

Dijaspora treba biti jedan od strateških potencijala ekonomskog razvoja

SARAJEVO, 16. juna (FENA) – Bosanskohercegovačka dijaspora trebala bi biti jedan od ključnih faktora i generatora budućeg ekonomskog razvoja zemlje, ocijjenjeno je danas na sjednici Savjeta za strane investitore Federacije BiH, kojom je predsjedavao federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović, saopćio je Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću.

Prema podacima prezentovanim tokom sjednice, više od dva miliona bh. građana živi izvan Bosne i Hercegovine te iako su snažno zainteresirani za ulaganja u domovinu, ekonomski potencijal dijaspore ostaje neiskorišćen zbog određenih strukturalnih i administrativnih prepreka, kao i odsustva sinhronizirane i proaktivne politike od bosanskohercegovačkih vlasti.

U tom kontekstu, ministar Vujanović je istakao kako je Vlada Federacija BiH prepoznala važnost dijaspore i njenog ekonomskog potencijala te da proaktivno i kontinuirano radi na uklanjanju barijera za aktivnije i direktnije učešće dijaspore u ekonomskom razvoju naše zemlje.

Između ostalog, naglasio je Vujanović, radi se na izmjenama nekoliko važnih fiskalnih zakona koji će zemlju učiniti atraktivnijom za strana ulaganja, a uporedo s tim, poduzimaju se aktivnosti na kreiranju institucionalnih aranžmana i alata za bolje uvezivanje i održavanje veze s dijasporom.

Zaključio je da animiranje dijaspore i efikasnije mobiliziranje njenog ekonomskog potencijala zahtijeva kontinuiran rad te mnogo aktivniji pristup i konstruktivnije partnerstvo, čemu će se ubuduće posvetiti mnogo veća pažnja kako od Vlade Federacije BiH tako i od Savjeta za strane investitore Federacije BiH.

Na sjednici Savjeta, koja je održana u online formatu, kao gosti su učestovali i predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić i pomoćnik ministra za iseljeništvo u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH Kemo Sarač.