Otklonjene barijere prilikom ostvarivanja prava građana na nabavljanje, nošenje i držanje municije

SARAJEVO, 13. juna (FENA) – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije usvojen je na današnjoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo, te upućen na utvrđivanje zastupnicima Skupštine.

Kako je pojasnio ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica u ranijem zakonu postojale su određene prepreke u ostvarivanju prava građana na nabavljanje, nošenje i držanje municije, te su ovim prijedlogom te barijere otklonjene.

Prije svega, po usvajanju ovog zakona građani će moći ostvariti pomenuta prava, jer je dosadašnji zakon tražio provođenje praktične obuke, a niti jedno društvo na području Kantona Sarajevo nije ispunjavalo uslove koji su bili predviđeni tim zakonskim rješenjem.

“Svaki građanin koji posjeduje oružje, morao je nakon deset godina dostavljati ljekarsko uvjerenje nadležnoj policijskoj upravi, u suprotnom bi mu oružje bilo oduzeto. Sad smo u izmjenama naveli da se građani prije nego, što im se oružje oduzme, obavijeste kako je potrebno da izvade novo ljekarsko uvjerenje i dostave ga nadležnoj policijskoj upravi”, istakao je ministar Katica.

Naveo je i kako oružani list koji je do sada važio ili za nošenje ili držanje oružje od sada će biti za oboje i za nošenje i za držanje i tako će biti otklonjene sve dileme u koju svrhu se oružje posjeduje.

“Prilikom nabavke municije građani o tome neće više morati obavještavati nadležnu policijsku upravu već će to biti obaveza prodavača oružja na području KS. Na ovaj način smo nastojali otkloniti sve prepreke zbog kojih građani nisu mogli ostvariti ovo svoje pravo”, poručio je Katica, saopćeno je iz Press KS.