WB – Objavljene bilješke o makroekonomskom utjecaju pandemije na zapadni Balkan

WB – Objavljene bilješke o makroekonomskom utjecaju pandemije na zapadni Balkan

SARAJEVO/WASHINGTON 5. juna (FENA) – Svjetska banka (WB) objavila je novu seriju bilješki u kontekstu sagledavanja utjecaja pandemije koronavirusa (Covid-19) na fiskalnu politiku, finansijski sektor, vanjski sektor i privatni sektor na zapadnom Balkanu.

Novim bilješkama kompletirani su Redovni ekonomski izvještaj za zapadni Balkan i prateće bilješke za zemlje, objavljeni 29. aprila i 29. maja, koji sadrže projekcije makroekonomskih utjecaja Covida-19 na zapadni Balkan.

Ova završna serija bilješki naglašava specifične teme za pojedine sektore – politike fiskalnog, finansijskog i vanjskog sektora i utjecaja na privatni sektor, kako ga vide firme, a što je od ključnog značaja za adekvatan srednjoročni odgovor politike na utjecaje pandemije.

Posljednje bilješke uključuju – ekonomski i socijalni uticaj Covida-19 na fiskalnu politiku i finansijski sektor, te na vanjski sektor, kao i ‘osjetljivost’ zapadnog Balkana na Covid-19 – perspektive na nivou firme, saopćeno je iz WB-a.

Bilješke WB-a za zapadni Balkan prikazuju cjelokupnu sliku utjecaja pandemije Covid-19 na ovaj region, uz preporuke kako na adekvatan način dizajnirati opcije odgovora makro, socijalne i sektorski specifične politike u regiji u kratkoročnom i srednjoročnom periodu.