Ajdinović: Istrajat ćemo u borbi protiv sive ekonomije

SARAJEVO, 12. augusta (FENA) – Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović izjavio je u intervjuu za Fenu da su sveukupne inspekcijske aktivnosti Uprave u najvećoj mjeri usmjerene na najprepoznatljivije oblike sive ekonomije – rad ‘nacrno’, neizdavanje fiskalnih računa i rad bez odobrenja nadležnog organa.

– Paralelno, drugi pojavni oblici sive ekonomije kontrolišu se putem resornih inspekcija u okviru suzbijanja nezakonitog rada fizičkih i pravnih osoba u raznim oblastima, kao i kvalitativne ispravnosti goriva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, bespravnog prevoza putnika i tereta, a kontrole se obavljaju na području svih kantona Federacije BiH – kazao je Ajdinović.

Pojasnio je da je od početka 2015. do kraja juna 2019. Federalna uprava za inspekcijske poslove, u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, evidentirala 18.082 osobe zatečene u radu ‘nacrno’, izvršeno je ukupno 648.190 kontrola u unutrašnjem i prekograničnom nadzoru, izdato 24.440 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom od 32.887.056 KM, a sveukupni finansijski efekti po pitanju izrečenih prekršajnih sankcija, evidentiranih naknada i taksi za naplatu u prekograničnoj kontroli, te naknada za ceste, vode, ambalažni otpad, zrak, i sl. iznose 105.710.020,50 KM.

– S obzirom na to da fenomen sive ekonomije zahtijeva sistemski pristup, inspekcijski nadzori u tom smislu provode se u koordinaciji s Poreznom upravom FBiH i kantonalnim inspekcijskim organima, a praksa je pokazala da je sinhronizovano djelovanje dviju federalnih uprava i kantonalnih inspekcijskih organa dovelo do značajnih rezultata na uvođenju reda u oblastima za koje su zadužene u cilju osiguravanja vladavine prava – rekao je Ajdinović.

Među najvećim uspjesima u radu federalne inspekcije u smislu otklanjanja negativnih uticaja po društveno-ekonomsko okruženje Ajdinović je izdvojio djelovanje federalnih inspektora u predmetu GIKIL, naročito u toku 2018.

– Nakon eksplozije razdvajača katrana u augustu 2018. u kojoj su povrijeđena tri radnika, došlo je do eskalacije situacije po okoliš u rijeci Spreči izazvane nesavjesnim poslovanjem i na vidjelo su izašli svi neriješeni problemi u GIKIL-u. Već tada su nadležni federalni inspektori, poduzimajući neophodne aktivnosti na sprečavanju nastanka većih šteta po okoliš, u ranije obavljenom timskom inspekcijskom nadzoru zapisnikom konstatovali da operator obavlja svoju djelatnost bez okolinske dozvole, što je bio preduvjet da se operatoru izrekne mjera obustave rada – podsjetio je Ajdinović.

Dodao je da je veoma značajnu ulogu u okviru tih aktivnosti imalo Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, te da su u predmetu koji je otvoren u tom tužilaštvom odgovorni u GIKIL-u konačno priznali krivicu u postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Lukavcu.

Ajdinović je naglasio da se od aktivnosti koje je Uprava provela u prethodne četiri godine posebno izdvajaju one koje se odnose na sveobuhvatno unapređenje stanja u Sektoru granične inspekcije.

Precizirao je da to podrazumijeva uvođenje informacionog sistema BIMS, nabavku uniformi za sve granične inspektore, poboljšanje uslova rada i discipline na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama, uspostvaljanje učestalije međuinstitucionalne saradnje sa Poreznom upravom FBiH, kantonalnim inspekcijskim organima i drugim kontrolnim organima u BiH, intenziviranje vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora u multidisciplinarnim inspekcijskim timovima sačinjenim od  federalnih i kantonalnih inspektora, donošenje posebnih programa vršenja inspekcijskih kontrola, te kontinuirano vršenje pojačanih kontrole na suzbijanju sive ekonomije u FBiH.

– Moram istaći da taj sektor ima izniman značaj i važnost unutar ukupne nadležnosti i djelovanja Federalne uprave, a federalni sanitarni i tržišni, kao i fitosanitarni inspektori na graničnim prijelazima i mjestima carinjenja brinu se da na unutrašnje tržište stiže zdravstveno ispravna i kvalitetna hrana, te da na police dolaze sigurni proizvodi i roba. U toku godine, na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama bude izvršeno više od 100.000 pregleda. Primjera radi, u 2018. izvršeno je 131.117 pregleda, izdato je 1.670 fitocertifikata (izvoz) i uzeto 5.600 uzoraka na ispitivanje zdravstvene i kvalitativne ispravnosti roba, a na ime taksi i naknada naplaćeno je 6.754.859,60 KM – rekao je Ajdinović.

Također, naveo je da je u periodu od 18. marta 2019. do 21. jula 2019. u okviru pojačanih inspekcijskih nadzora izvršeno  ukupno 5.539 nadzora, u okviru kojih su evidentirana 3.230 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim efektom od 4.519.453 KM.

– Izdato je 891 rješenje za otklanjanje nedostataka u poslovanju, te 175 rješenja o privremenoj zabrani rada. U kontroli fiskalnih sistema kod 1.807 kontrolisana subjekta utvrđeno je da samo četiri subjekta nisu posjedovala fiskalni uređaj, a ukupno 248 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune u toku inspekcijskog nadzora. Utvrđen je iznos za naplatu taksi i naknada (vode, ceste, zrak, itd.) od 1.644.577,72 KM, te je obavljeno i 100 kontrolnih nadzora – kazao je Ajdinović.

Najavio je da će FUZIP u budućnosti nastaviti insistirati na kontinuiranom kapacitiranju Uprave, u smislu ljudskih resursa i materijalno-tehničkih sredstava.

– Već smo pokrenuli postupak restrukturiranja pojedinih organizacionih jedinica radi omogućavanja efikasnije iskoristivosti raspoloživih kadrovskih potencijala, kao i popunjavanja velikog broja nepopunjenih radnih mjesta. Također, radit ćemo i na donošenju inoviranih procedura kako bi se standardi vršenja inspekcijskih kontrola dodatno poboljšali. U tom pogledu, nastavit ćemo kontinuirano raditi u svjetlu normativnih aktivnosti, te ćemo kod resornih federalnih ministarstava, Vlade i Parlamenta FBiH insistirati na poboljšanju zakonskih rješenja i podzakonskih akata koji regulišu resorne oblasti inspekcijskog nadzora – potcrtao je Ajdinović.

Precizirao je da je u Upravi trenutno zaposleno 125 inspektora od kojih 82 obavljaju nadzore u unutrašnjem tržištu, a 43 u prekograničnoj kontroli roba, na sedam graničnih prijelaza (Izačić, Gorica, Bijača, Orašje, Kamensko, Aerodrom Sarajevo i Domaljevac-Šamac), te na mjestima carinjenja (Zenica, Tuzla, Mostar i Sarajevo).