Novalić: Porezna reforma neophodna za rast zaposlenosti i BDP-a

Novalić: Porezna reforma neophodna za rast zaposlenosti i BDP-a

SARAJEVO, 9. aprila (FENA) – Federalni premijer Fadil Novalić izjavio je danas u Sarajevu da je Vlada FBiH u protekle četiri godine isticala poreznu reformu kao neophodnu aktivnost čiji je osnovni cilj rast zaposlenosti, rast BDP-a i socijalna ravnoteža.

U uvodnom obraćanju na otvaranju dvodnevnog Okruglog stola o temi: “Reorganizacija poreznih uprava kroz utjecajno rukovođenje”, Novalić je rekao da su jaka porezna uprava i razvijen sistem naplate poreza osnova svake stabilne ekonomije, ali i socijalne ravnoteže koja je našem društvu jako potrebna. 

– U Federaciji BiH reforma mora uključiti više područja, a prioritet mora biti smanjenje nameta privredi, pravičnija konkurencija na tržištu, uspostavljanje jasnog, dugoročnog, pravičnog, održivog i postojanog pravnog okvira, te efikasnije djelovanje poreznih organa, ali i sudova i tužilaštava – naveo je Novalić.    

Istakao je da će Vlada FBiH učiniti sve da Porezna uprava ispuni svoj osnovni cilj, a to je da bude pravedna, racionalna i efikasna u naplati javnih prihoda, te da u budućnosti nastavi s razvijanjem koncepta dobrovoljnog prijavljivanja poreznih obaveza i smanjenje prezne evazije. 

Vršilac dužnosti direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović kazao je da je uvjeren da će ovaj okrugli sto ukazati na značaj i na težinu uloge koja se nalazi pred menadžmentom poreznih uprava, a to je da racionalnim korištenjem ograničenih resursa u promjenjivim i često nepovoljnim društvenim uslovima osigura ispunjavanje svih postavljenih ciljeva.

– Ovo je odlična prilika da, uspostavljajući prekograničnu saradnju kroz razmjenu iskustava, u poreznim upravama ojačamo upravljačke kapacitete – naglasio je Isović. 

Okrugli sto je organizovan u okviru Programa obuke u oblasti porezne politike i administracije koji provodi Centar za razvoj finansija iz Ljubljane.

Okvirni cilj je doprinijeti jačanju kapaciteta korisničkih institucija u procesu implementacije EU preporuka usmjerenih ka unaprjeđenju upravljanja rizikom za poštivanje poreznih propisa.