USAID/Sweden FARMA II projekt-Novi grant za konkurentnost poljoprivrede (VIDEO)

USAID/Sweden FARMA II projekt-Novi grant za konkurentnost poljoprivrede (VIDEO)

SARAJEVO, 28. marta (FENA) – USAID i Vlada Švedske  putem FARMA II projekta omogućili su organizacijama iz sektora poljoprivrede dodatni grant fond u vrijednosti  tri miliona dolara – istaknuto je danas u Vanjskotrgovinskoj komori BiH na informativnom sastanku o mogućnostima i proceduri dodjele tih sredstava.

Predstavnicima udruženja, zadruga i kompanija predstavljene su smjernice kako da uspješno apliciraju na grantove USAID/Sweden FARMA II projekta.

Vrijednost pojedinačne  aplikacije predviđena je u rasponu od 2.000 do maksimalno 50.000 američkih dolara (protuvrijednost u KM), rok za podnošenje aplikacija je 19. april, a aplikacije sa većim brojem korisnika će dobiti više bodova. Ključni ciljevi podržanih aktivnosti trebaju biti povećanje prodaje i/ili izvoza, a jedan od prioriteta ovog poziva je certifikacija privatnih i javnih institucija.

Poziv je, kako je istaknuto, namijenjen isključivo organizacijama iz privatnog sektora, ali korisnici podrške mogu biti i javne institucije (n primjer vezano za certifikaciju ili studijska putovanja).

Direktorica Sektora privrede Vanjskotrgovinske komore BiH Ognjenka Lalović izjavila je da podrška poput ove znači mnogo za konkurentnost sektora poljoprivrede.

– Vanjskotrgovinska komora BiH, koja predstavlja privrednike u BiH, također je učestvovala na određenim grantovskim projektima putem kojih smo uspjeli da damo svoj doprinos što se tiče poboljšanja konkurentnosti i izvoza, a ujedno i promocije bh. potencijala na sajmovima u inostranstvu. Putem osam sajmova koje smo organizovali u kooperaciji u protekle tri godine prezentovali smo oko 50 kompanija, a također smo nedavno predstavili tri sektorska kataloga izvoznika, gdje je prikazano gotovo 200 kompanija – istakla je Lalović.         

Šef USAID/Sweden FARMA II projekta Bill Mays izjavio je da ovim pozivom FARMA II nastoji ojačati konkurentnost privatnog sektora na domaćem i stranim tržištima, putem angažmana konsultanata, certifikacije kvaliteta, organizacije studijskih putovanja, B2B sastanaka i promotivnih skupova i drugo. 

-Želimo ohrabriti sve pružaoce poslovnih usluga da apliciraju na ovaj poziv i podrže organizacije iz sektora poljoprivrede da poboljšaju svoju konkurentnost, što će dovesti do povećanja prodaje, odnosno izvoza – kazao je Mays.

Opća zadruga „Sloga“ Zavidovići, kako je kazao njen direktor Halil Muharemović, baštini tradiciju nekadašnjeg zadrugarstva i u ovom projketu vide priliku za napredak.

– Dobili smo projekt ekonomsko osnaživanje žena kroz proizvodnju i preradu ljekovitog bilja i meda jer kod nas je poznato da muškarci samo pričaju o poljoprivredi dok žene rade i donose rezultate. Ovaj projekt je mogao dati rezultate uz dobru materijalnu i stručnu pomoć ovih organizacija – naveo je Muharemović, te dodao da šansu posebno treba dati mladim ljudima koji imaju znanje da bi na ovakvim projketima stekli i iskustvo – dodao je Muharemović.