BH-Gas: Cijena gasa za industrijske potrošače smanjena za 6,5 posto

BH-Gas:  Cijena gasa za industrijske potrošače smanjena za 6,5 posto

SARAJEVO, 9. aprila (FENA) – Nadzorni odbor BH-Gasa danas je na sjednici usvojio odluku o korekciji cijene prirodnog gasa za industrijske potrošače, direktne kupce BH-Gasa.

Cijena prirodnog gasa za industrijske potrošače smanjena je za drugi kvartal 2020. godine u visini od 6,5 posto, a u odnosu na cijene koje su bile u primjeni u prvom kvrtalu 2020. godine.

Smanjenje cijene prirodnog gasa zasnovano je na smanjenju cijene nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu. Od početka godine BH-Gas je tim industrijskim potrošačima smanjio cijenu prirodnog gasa za oko 10 posto.

Kako je formula za obračun cijene gasa bazirana na prosjecima nafte i naftnih derivata za proteklih devet mjeseci to se može očekivati daljnji pad cijena prirodnog gasa i BH-Gas će, a prema tim procjenama, i u trećem kvartalu izvršiti korekciju cijene prirodnog gasa prema industrijskim potrošačima i to u onom obimu koliko to smanjenje bude obračunato od isporučioca Gazprom Exporta, saopćeno je iz BH-Gasa.

Sve aktivnosti koje vodi BH-Gas imaju za cilj olakšanje poslovanja industrijskih potrošača, direktnih kupaca BH-Gasa, koji koriste prirodni gasa kao energent. Pad nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu je takav da stvara preduslove za korekcije cijena prema industriji, a za distributivne kompanije kalkulacija je, isto tako, u izradi.

BH-Gas je saopćio i da je povećana potrošnja prirodnog gasa u odnosu na planirane narudžbe, a to se posebno odnosi u Kantonu Sarajevo.

Ovaj trend povećane potrošnje je i dalje prisutan i svi potrošači su uredno snabdjeveni prirodnim gasom. Ujedno, BH-Gas sve čini da održi nivo plaćanja prema inopartnerima na nivou ugovorenih rokova jer niti jedan partner nije dao olakšice za plaćanja, navode iz BH-Gasa.

Kako sezona grijanja još traje i kako sigurnost sistema ne smije biti dovedena u pitanje služba održavanja na gasnom sistemu je u pogonu i na način da se ove obaveze izvršavaju kroz formirane timove, te u BH Gasu čine sve da svi potrošači budu uredno snabdjeveni prirodnim gasom.