Bičakčić: Kod investitora postoji veliko interesovanje za energetski sektor

Bičakčić: Kod investitora postoji veliko interesovanje za energetski sektor

SARAJEVO, 25. aprila (FENA) – Povodom 26. aprila, Svjetskog dana obnovljivih izvora energije, predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BH K CIGRE)  Edhem Bičakčić kazao je  da bi Bosna i Hercegovina do 2035. godine 40 posto potrebne električne energije trebala da proizvodi iz obnovljivih izvora.

– Da bi dostigla taj veoma ambiciozan strateški cilj, BiH bi svake godine u izgradnju malih hidroelektrana, vjetroelektrana, fotonaponskih elektrana i elektrana na biogorivo trebalo da investira oko 220 miliona KM – kazao je Bičakčić za Fenu.

Prema prijedlogu državne energetske strategije BiH, kako je dodao, BiH bi počevši od 2020. svake godine gradila nove kapacitete ukupne snage 120 megavata. Strategijom je predviđeno da se instalisana snaga malih hidroelektrana sa sadašnjih 180 megavata do 2035. godine poveća na 400 MW.  Postojeću snagu fotonaponskih elektrana sa 50 MW treba povećati na čak 700 MW, a vjetroelektrana sa 140 MW na 1.000 MW. Kod elektrana na biogorivo taj rast bi sa sadašnjih 10 MW dostigao 30 MW.

– Za ostvarenje ovog plana imamo izvanredne prirodne uslove, potrebno znanje u pripremi i realizaciji i sretnu okolnost da kod investitora postoji veliko interesovanje za ulaganje u energetski sektor – naveo je Bičakčić.

Svjetski dan obnovljivih izvora energije obilježava se svake godine 26. aprila s ciljem da se osvijesti potreba za istraživanjem i primjenom obnovljivih izvora energije – vjetra, sunca, vode, biomase, geotermalnih potencijala. Ustanovljen je nakon černobilske nuklearne katastrofe koja se dogodila 26. aprila 1986. godine i od tada je podsjetnik na ograničenost i problematičnost primjene neobnovljivih resursa i atomske energije.

Pri tom se ima na umu da su sigurnost isporuke energije, energetskih sistema, osiguranjea stabilnosti i predvidivosti energetskih politika, kao i upravljanje energetskim resursima, uslov za temeljno funkcionisanje, ali i za ostvarivanje privrednog rasta i razvoja svake zemlje.