Bradara: Stvoreni preduvjeti za uspostavu Registra računa fizičkih osoba

Bradara: Stvoreni preduvjeti za uspostavu Registra računa fizičkih osoba

SARAJEVO, 12. februara (FENA) – U cilju primjene međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma u Federaciji BiH na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu, kojim se stvara pravni temelj za uspostavljanje Registra računa fizičkih osoba.

Potvrdila je to za Fenu pomoćnica federalne ministrice financija Mira Bradara, te pojasnila da će ujedno uspostava Registra predstavljati i realizaciju jedne od aktivnosti predviđene Akcijskim planom za otklanjanje identificiranih nedostataka u sustavu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.

– Registar računa fizičkih osoba uspostavit će se u Financijsko-informatičkoj agenciji (FIA) i sadržavat će isključivo samo informacije o računima i njihovim vlasnicima. To znači da neće sadržavati podatke o stanju sredstava na računima i prometu po računima – kazala je Bradara.

Podaci iz Registra neće biti javno dostupni i odredbama ovog Zakona propisano je koji organi i institucije mogu dobiti podatke, a isključivo s nadležnostima i ovlastima propisanim posebnim zakonima.

– Predlaže se smanjenje međubankarskih naknada kod platnih transakcija karticama, što ostavlja prostora prodavcima na prodajnim mjestima da smanje prodajne cijene kao rezultat smanjenja troškova – naglasila je Bradara.

Kako bi se omogućio pristup nepristranim i vjerodostojnim informacijama o visini naknada, predviđeno je da Agencija za bankarstvo Federacije BiH na svojoj internetskoj stranici redovito objavljuje usporedni prikaz naknada koje pružatelj platnih usluga naplaćuje poslovnim subjektima.

Ujedno, ovim Zakonom su stvorene i pretpostavke za konkurenciju među bankama i kartičnim sistemima što će voditi i bržem razvoju bezgotovinskih plaćanja u zemlji.