Briefing analiza – Objavljeno 3.268 tendera iz oblasti građevinarstva

Briefing analiza  –  Objavljeno 3.268 tendera iz oblasti građevinarstva

SARAJEVO, 12. augusta (FENA) – U prvom polugodištu 2020. godine objavljeno je 3.268 nadmetanja iz oblasti građevinarstva, što je za 8,3 posto manje nego u istom periodu prošle godine.

S obzirom na trend javne nabave u vrijeme pandemije koronavirusa, građevinski sektor bilježi jednu od najmanjih stopa pada broja nadmetanja.

Prema podacima agencije Briefing za praćenje i analizu nadmetanja, u Federaciji BiH je izašlo 63 posto, Republici Srpskoj 34 posto i Brčko distriktu tri posto tendera iz navedene oblasti.

Za oblast visokogradnje u prvih šest mjeseci 2020. godine objavljeno je ukupno 1.114 javnih nadmetanja. Nabava u navedenom periodu je uglavnom uobičajena te su se nabavljali radovi na izgradnji, adaptaciji i sanaciji društvenih objekata te građevinsko-zanatski i završni radovi.

U području niskogradnje objavljena su 2.154 nadmetanja. Rapisivani su natječaji za radove na izgradnji, sanaciji ili održavanju cesta, trgova i parkinga, mostova, tunela te pratećih radova na infrastrukturi.

Uz radove, nabavljali su se i geotehnički istražni i pripremni radovi, geodetske usluge i ostali radovi u oblasti visokogradnje i niskogradnje, saopćeno je iz agencije Briefing.