CBBiH – Metodološke izmjene i usklađivanje s novim međunarodnim standardima

CBBiH – Metodološke izmjene i usklađivanje s novim međunarodnim standardima

SARAJEVO, 15. marta (FENA) – Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) napravila je metodološke izmjene vezano za statistiku monetarnog i finansijskog sektora, a u kontekstu s klasifikacijom finansijskih instrumenata s deviznom klauzulom.

Na ovaj način je obavljeno važno usklađivanje s međunarodnim standardima, te tako poboljšan kvalitet i međunarodna uporedivost podataka CBBiH.

Novi Priručnik i Vodič za kompilaciju monetarne i finansijske statistike Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) iz 2016. godine, kao i Evropski statistički standardi (ESA 2010), propisuju da se instrumenti s valutnom klauzulom trebaju klasifikovati kao instrumenti u stranoj valuti, saopćeno je iz CBBiH.

U skladu s tim, počevši od januarskih podataka 2019., napravljena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenta (kredita, vrijednosnih papira, depozita) originalno iskazanih u KM, a koji imaju valutnu klauzulu, s pozicija domaće valute u pozicije strane valute.

Ukupni iznosi kredita i depozita se nisu promijenili, ali je došlo do izmjene u valutnoj strukturi, pa su depoziti u stranoj valuti uvećani za oko 1,9 milijardi KM (uz istovremeno smanjenje u kategoriji depozita u domaćoj valuti).

Istovremeno, na strani kredita su efekti ovih izmjena još naglašeniji, jer su krediti s valutnom klauzulom u iznosu od preko 10,5 milijardi KM, od januara klasifikovani kao krediti u stranoj valuti.

Međunarodni monetarni fond (MMF) je organizovao Misiju tehničke pomoći za monetarnu i finansijsku statistiku za BiH u periodu 8.-19. oktobra 2018. godine, kada su analizirane i pripremljene ove metodološke izmjene, a komercijalne banke su u kratkom roku uspjele da naprave izmjene u izvještavanju prema CBBiH, saopćeno je iz te banke.

http://www.fena.ba/article/1073976/cbbih-metodoloske-izmjene-i-uskladjivanje-s-novim-medjunarodnim-standardima