CBBiH – U 2018. smanjen broj krivotvorenog novca

CBBiH – U 2018. smanjen broj krivotvorenog novca

SARAJEVO, 6. marta (FENA) – U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) u 2018. godini registrovan je ukupno 2.381 komad krivotvorenih novčanica i kovanog novca svih valuta i apoena, što je za 28,13 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.

Riječ je o novčanicama i kovanom novcu koji je dostavljen u CBBiH na analizu i vještačenje.

Kada su u pitanju novčanice konvertibilne marke (KM), prošle godine registrovano je 535 komada krivotvorina KM, što je za 22,58 posto manje u odnosu na 2017. godinu. Najviše krivotvorina je bilo u apoenu od 100 KM (214 komada ili 40 posto), zatim od 20 KM (149 komada ili 27,85 posto) te u apoenu od 50 KM (138 komada ii 25,79 posto) – saopćeno je iz Centralne banke BiH. 

Što se tiče kovanog novca KM, registrovano je ukupno 1.538 komada krivotvorina, što je za 33,22 posto manje u odnosu na 2017. godinu. Značajno je smanjenje krivotvorenog kovanog novca od 1 KM, za 33,01 posto. I dalje je navedeni apoen najčešće krivotvoreni apoen kovanog novca, a u prošloj godini takvih je bilo 1.443 komada ili 93,82 posto od ukupnog broja krivotvorenog kovanog novca. Nakon toga slijede apoen od 5 KM (84 komada ili 5,46 posto) i apoen od 2 KM (11 komada ili 0,72 posto).

U saopćenju se  navodi da je za 16,99 posto smanjen i broj krivotvorenih novčanica eura (EUR), kojih je registrovano ukupno 215 komada. Najviše je registrirano krivotvorenih apoena od 50 EUR (99 komada ili 46,05 posto), zatim od 100 EUR (46 komada ili 21,4 posto) te apoena od 20 EUR (30 komada ili 13,95 posto).

U prošloj godini registrovane su i 93 krivotvorene novčanice drugih valuta. Za razliku od prethodnih godina, kada su najzastupljenije bile krivotvorine američkog dolara (USD), u 2018. godini registrovano je više krivotvorina švicarskog franka (CHF) i britanske funte (GBP). Tako je registovano ukupno 40 komada krivotvorina CHF (jedan komad od 100 CHF i 39 komada od 1.000 CHF), 25 komada GBP (24 komada od 20 GBP i jedan od 50 GBP), 21 komad USD (jedan komad od 20 USD, četiri komada od 50 USD i 16 komada od 100 USD) te sedam komada krivotvorina od 200 turskih lira (TRY) – saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.