CBBIH – Usklađivanje platnih sistema sa standardima EU

CBBIH – Usklađivanje platnih sistema sa standardima EU

SARAJEVO, 6. juna (FENA) – Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je od 3. juna 2019. počela sa produkcionim radom novog žiro kliring platnog sistema.

Novi žiro kliring sistem je usklađen sa pravilima SEPA (Single Euro Payment Area), koji se koristi u EU, i sa standardom ISO 20022. To predstavlja značajan korak u modernizaciji platnih sistema CBBiH, te je ovim zamijenjen stari žiro kliring sistem koji je bez prekida funkcionisao 18 godina i pet mjeseci.

Poruke i formati koji se koriste u ovom platnom sistemu su u potpunosti usklađeni sa porukama i formatima koji se koriste u SEPA području, te je time napravljen iskorak i ostvaren preduslov da se platni sistemi CBBiH integrišu u platne sisteme u EU.

Kroz taj unaprijeđeni platni sistem se vrši procesiranje kreditnih transfera, tj. međubankarskih transakcija vrijednosti do 10.000 KM.

Projekt dogradnje žiro kliringa je podrazumijevao više faza, gdje su komercijalne banke pokazale visok nivo odgovornosti i kompetencija, a što je na kraju rezultiralo time da početkom produkcionog rada svi učesnici budu spremni i sistem bude u potpunosti funkcionalan, saopćeno je iz CBBiH.