Čolak na sesiji Globalne platforme za sprečavanje rizika od katastrofe

Čolak na sesiji Globalne platforme za sprečavanje rizika od katastrofe

SARAJEVO, 16. maja (FENA) – Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bariša Čolak učestvovao je u radu 6. sesije Globalne platforme za sprečavanje rizika od katastrofe koja je, u organizaciji Interparlamentarne unije (IPU), Kancelarije Ujedinjenih nacija za sprečavanje rizika od katastrofa (UNISDR) i Vlade Švajcarske, održana u Ženevi.

Na konferenciji je istaknuta potreba za usredsređenim djelovanjem država na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou u četiri prioritetne oblasti: razumijevanju rizika od katastrofa, zatim jačanju sistema upravljanja rizicima od katastrofa, ulaganju u smanjenje rizika od katastrofa i unapređenju spremnosti za efikasno reagovanje u slučaju katastrofa i izgradnje boljeg sistema u toku obnove, sanacije i rekonstrukcije posljedica katastrofa.

Tokom dijaloga na visokom nivou raspravljalo se i o napretku provođenja „Sendai okvira 2015. – 2030.“, međunarodnog dokumenta, usvojenog 2015. godine u japanskom gradu Sendaiju, koji predstavlja globalni okvir za preventivno suočavanje sa rizicima od katastrofa. Rečeno je da postoje pozitivni rezultati primjene ovog dokumenta, ali i konstatovano da rizici od katastrofa i dalje predstavljaju opasnost za održivi razvoj.

U fokusu dijaloga bile su i prirodne katastrofe koje su u posljednjoj dekadi dovele do velikih ljudskih žrtava i migracija stanovništva. S tim u vezi, učesnici konferencije pozvali su na multisektorsku saradnju država s ciljem izrade strategija i planova za smanjenje rizika od katastrofa kojima su najviše pogođene osjetljive grupe, ali koje mogu značajno negativno uticati i na širu populaciju stanovništva.

Akcije u vezi sa smanjenjem rizika od katastrofa predstavljaju preduslov za ispunjenje Ciljeva održivog razvoja širom svijeta i dio su Strategije IPU za period od 2017. do 2021. godine. saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.