Deficit tekućeg računa BiH u 2018. godini 4,2 posto BDP-a

Deficit tekućeg računa BiH u 2018. godini 4,2 posto BDP-a

SARAJEVO, 3. aprila (FENA) – Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je objavila podatke o platnom bilansu za 2018. godinu, prema kojima deficit tekućeg računa iznosi 1,37 milijardi KM ili za 104,4 miliona KM manje u odnosu na 2017. godinu. U relativnom iskazu, u 2018. godini deficit tekućeg računa iznosi 4,2 posto BDP-a, dok je 4,7 posto BDP-a iznosio u 2017. godini. 

Glavni uzročnik deficita tekućeg računa i u 2018. godini je značajan debalans u vanjskotrgovinskoj razmjeni robe. Deficit trgovine robom u 2018. godini iznosi 7,53 milijarde KM ili za 144,3 miliona KM više nego u 2017. godini, iako je u 2018. godini ostvaren rekordan izvoz robe. Izvoz robe je za 8,0 posto veći nego u 2017. godini, ali istovremeno je praćen i porastom uvoza robe za 5,3 posto u odnosu na prethodnu godinu. Na bilansu usluga ostvaren je suficit od 2,46 milijardi KM, što je za 201 milion KM više u odnosu na godinu ranije. Prihodi od usluga su najvećim dijelom rezultat povećanja prihoda od turizma, telekomunikacijskih i informatičkih usluga te izvršenih građevinskih radova u inostranstvu, što je pozitivno uticalo na deficit tekućeg računa.

U 2018. godini zabilježen je deficit primarnog dohotka u iznosu od 168,9 miliona KM, što je za 30,3 miliona KM više u odnosu na deficit iskazan u 2017. godini.

Veoma značajnu stavku tekućeg računa čini sekundarni dohodak. Saldo sekundarnog dohotka u 2018. godini iznosi 3,87 milijardi KM ili za 78 miliona više nego u 2017. godini. U okviru ove stavke prilivi novčanih sredstava iznose 4,26 milijardi KM, od čega se 2,7 milijardi KM odnosi na novčane doznake iz inostranstva.

Na kapitalnom računu u 2018. godini ostvareni su prihodi po osnovu donacija i pomoći u iznosu od 310,2 miliona KM, što je za 8,3 miliona KM više u odnosu na 2017. godinu. 

Bilans finansijskog računa  u 2018. godini iznosi 857,8 miliona KM, što je za 14,1posto manje u odnosu na 2017. godinu, za koliko su smanjene i obaveze BiH prema nerezidentima. U okviru finansijskog računa, pasiva direktnih investicija (strana ulaganja u BiH) u 2018. godini iznosi 799,8 miliona KM, što je u odnosu na 2017. godinu na istom nivou, saopćila je Služba za odnose s javnošću Centralne banke BiH.