Džakula: IT i turizam trebaju biti u fokusu Godišnjeg sastanka EBRD-a

Džakula: IT i turizam trebaju biti u fokusu Godišnjeg sastanka EBRD-a

SARAJEVO, 15. aprila (FENA) – Profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Miro Džakula kazao je da je velika čast za BiH činjenica da se Godišnji sastanak Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) održava u Sarajevu.

Napomenuo je da je ovaj događaj, koji će biti održan početkom maja, značajan za poslovnu zajednicu i sve strukture vlasti u BiH, zbog čega je mišljenja da svi trebaju dati podršku organizatorima i uzeti učešće u radu konferencije.

Veoma važnim smatra da se u programu konferencije u fokusu nađu sektori kao što su informacijske tehnologije (IT), turizam, ali i oblast malih i srednjih preduzeća.

– To su velike komparativne prednosti. Prije svega treba reći da se BiH strahovito brzo može razvijati u turizmu, ali i u poljoprivredi i proizvodnji izvozno orijentiranih gospodarskih grana – istaknuo je.

Dodao je i da BiH, pored tih komparativnih prednosti, ima i prednosti u odnosu na okruženje, zato što ima najniže porezne stope indirektnih i direktnih poreza, BiH ima i najmanju stopu poreza na dobit, te su svi benefiti na strani BiH kada su u pitanju odluke investitora za ulaganja.

Profesor Džakula govorio je i o oblastima i granama privrede u BiH koje bi u budućnosti mogle biti posebno zanimljive stranim investitorima, odnosno koje mogu osigurati razvoj BiH, a prije svih tu su grane privrede koje uključuju izvozno orijentiranu proizvodnju, kao i prerađivačka industrija.

– Imamo aluminijski kombinat u Mostaru koji bi trebao biti kombinat od interesa svih, a na temelju kojeg bi se mogla razviti kompletna prerađivačka industrija aluminija. Svi segmenti koje investitorima možemo ponuditi nude nam mogućnost za razvoj – stava je Džakula.

Kao jedan od primjera za razvoj izdvojio je i energetski sektor, dodajući da su tu i drugi sektori kao što je proizvodnja hrane te ističe da prostora za razvoj BiH u svim sektorima gospodarstva ima mnogo.

Mišljenja je da se svi u BiH trebaju maksimalno angažirati da bi pomogli stranim investitorima u ostvarenju što većeg ulaganja, a prije svih ocjenjuje da to trebaju učiniti bh. vlasti te općenito fokusirati se na ekonomiju.

– Ekonomija treba biti pokretač svih aktivnosti i društvenih događanja u BiH. Rad i razmišljanje u tom smjeru nam omogućava rast bruto domaćeg proizvoda (GDP), ali i prebacivanje trenutno prisutnih tenzija u drugi plan – zaključio je Džakula.