Džindić: Nastavak pomoći privrednim društvima pogođenim pandemijom (VIDEO)

Džindić: Nastavak pomoći privrednim društvima pogođenim pandemijom (VIDEO)

SARAJEVO, 27. maja (FENA) – Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić izjavio je danas da Vlada Federacije BiH i ovo resorno ministarstvo kontinuirano rade kako bi pomogli privrednicima da prevaziđu probleme uzrokovane pandemijom Covid-19, te da su danas doneseni novi programi pomoći.

Na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade FBiH u Sarajevu, Džindić je podsjetio da su još prošle godine putem uredbe stotinu miliona KM proslijedili u pet različitih sektora, odnosno 30 miliona putem ovog resornog ministartva. Bila je to direktna pomoć izvozno orjentisanim kompanijma i kao što se može vidjeti, dodao je Džindić, taj efekat ulaganja i efekat rada Vlade se itekako može mjeriti i vidjeti.

– Danas smo donijeli tri nova programa , kreditno-garantni program za izvoznike, kreditno-garantni program za velika preduzeća i to je iznos od 100 miliona KM. Radi se o sredstvima koja su dostupna putem Razvojne banke i vrlo su jasna pravila ko ih može dobiti – naveo je Džindić.

Pokretanje novih poslovnih aktivnosti, povećanje konkurentnosti, broja zaposlenih, razvoj i lansiranje novih proizvoda, sve su to uslovi koje privredna društva moraju ispuniti da bi učestvovala u tako jednom velikom i širokom programu. Rok otplate tih sredstava je 120 mjeseci, uključujući grejs period od 24 mjeseca, kako bi se privrednim društvima omogućilo da naprave detaljan i dobar plan i da ne osjete ta zaduženja kroz garancije.

– Ukupan iznos garancija za ovu godinu je stotinu miliona KM i također nastavljamo sa završetkom aktivnosti stotinu miliona KM koje smo prošle godine lansirali putem istog programa. Novina za 2021. je da smo putem resornog ministartva usvojili i program utroška subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata.

To je možda najbitnije da istaknemo da smo putem regresiranja kamata izdvojili šest miliona KM kako bi pomogli ponovo privrednim društvima koja koriste jednu od predhodnih linija. Osnovni cilj ovog posljednjeg programa jeste da omogućimo korisnicima koji su zaduženi po ova dva kreditno-garantna programa, da mogu koristiti grant sredstva za subvencioniranje dijela kamata za spomenute kredite – dodao je Džindić.

Napomenuo je da će se subvencionirati dio kamata za navedene kredite na tromjesečnom nivou u ukupnom iznosu do 2,5 procenata.

– Nadam se, a imam i dobre informacije sa terena, da će privredna društva biti zadovoljna našim mjerama, a mi nastavljamo da radimo na novim mjerama kako da pomognemo u narednom periodu – dodao je Džindić.

Pogledajte https://fena.ba/video/5945

Preuzmite https://drive.google.com/drive/folders/10lKUfbi850mEnuaKMA2BNHTFO5pZJjS8?usp=sharing