EBRD odobrio kredit od 30 milijuna eura za bankarski sektor u BiH

EBRD odobrio kredit od 30 milijuna eura za bankarski sektor u BiH

SARAJEVO, 27. listopada (FENA) – Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda i direktorica Ureda Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Manuela Nessl potpisali su danas sporazum o zajmu u vrijednosti 30 milijuna eura namjenjen za potporu Agenciji za osguranje depozita (AOD) i bankarskom sektoru u BiH.

Ministar Bevanda naglasio je da je izuzetno značajno što su ta sredstva osigurana u vremenima pandemije kada se mijenja stanje u ekonomiji, a time i u bankarskom sektoru, što otvara određene rizike poslovanja.

– Financijski sektor je stub svake ekonomije i njegova stabilnost predstavlja prioritet svake države. Agencija je jedan od učesnika mreže za financijsku sigurnost i ima posebnu ulogu u očuvanju stabilnosti. Zbog toga je ovaj projekt još važniji – naglasio je Bevanda.

Projekt će se provoditi tako da će Agencija osigurati stand-by aranžmane u vidu kreditne linije u iznosu od 30 milijuna eura i imati na raspolaganju dostupna rezervirana sredstava koja se mogu koristiti pod posebno definiranim uslovima i okolnostima.

Time će biti ispunjeni i određeni uvjeti postojanja rezervne kreditne linije sukladno preporukama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Temeljem tog sporazuma uvjeti zajma su povoljni uz rok otplate od osam godina, uključujući pet godina grace perioda na otplatu glavnice, te otplatu kredita u 16 jednakih polugodišnjih rata.

Bevanda je rekao da suradnja s EBRD-om daje reultate u mnogim oblastima života na području cijele BiH, a da je tim sporazumom ojačan i bankarski sektor i agencija koja regulira tu oblast.

Sporazum je i ovog puta potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog mjera koje su poduzete u sprečavanju širenja virusa Covid-19 i propisanih epidemioloških mjera, saopćeno je iz Ministarstva financija i trezora BiH.