EBRD zajam od 210 miliona eura za Projekt Koridor Vc – obilaznica Doboj

EBRD zajam od 210 miliona eura za Projekt Koridor Vc – obilaznica Doboj

SARAJEVO, 8. maja (FENA) – Vijeće ministara BiH danas je na vanrednoj sjednici usvojilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Projekt Koridor Vc – obilaznica Doboj) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijedan 210 miliona eura.

Inicijativa je usvojena po hitnoj proceduri u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, saopćila je Služba za informisanje Vijeća ministara BiH.