Eurho Consulting iz Osijeka organizira seminar iz oblasti EU fondova

Eurho Consulting iz Osijeka organizira seminar iz oblasti EU fondova

SARAJEVO, 26. juna (FENA) – Konsultantska kuća Eurho Consulting iz Osijeka organizira seminar iz oblasti EU fondova pod nazivom  „ Kako uspješno napisati i prijaviti EU projekt u Bosni i Hercegovini“ u četvrtak, 4. jula u Intera Tehnološkom Parku u Mostaru.

Seminar je namijenjen građanima, konsultantima koji će raditi na pripremi projekata, nevladinim organizacijama, malim i srednjim poduzećima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, tijelima javne uprave te školama i fakultetima.

Nakon seminara polaznici/ce će steći osnovne vještine za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova. Prijave se mogu slati e-mail-om na info@eurhoconsulting.hr, saopćili su organizatori.