Evropska komisija svodi zahtjeve za izvozna odobrenja na izvoz zaštitnih maski

Evropska komisija svodi zahtjeve za izvozna odobrenja na izvoz zaštitnih maski

SARAJEVO, 15. aprila (FENA) – Evropska komisija započela je danas konsultacije s državama članicama Evropske unije o nacrtu provedbene uredbe kojom se prilagođavaju odobrenja za izvoz. Uredba je donesena 15. marta u okviru hitnih mjera i primjena joj ističe 25. aprila.

U skladu s globalnim opredjeljenjem EU u borbi protiv pandemije koronavirusa, izvozni aranžmani predviđeni nacrtom uredbe su privremenog karaktera te namjenski, proporcionalni i transparentni.

Nova uredba predviđa ograničeni period primjene od 30 dana (od 26. aprila) te obuhvata isključivo zaštitne maske, kao jednu jedinstvenu kategoriju proizvoda.

Službe Komisije smatraju da je to jedina preostala kategorija gdje je potrebno odobrenje za izvoz da bi se osigurala odgovarajuća opskrba za zaštitu zdravlja Evropljana.

Novim izvoznim aranžmanom predložene su određene promjene u dijelu geografskog obuhvata. Pored ranijih izuzetaka, predviđa se ukidanje zahtjeva za izdavanje izvoznog odobrenja za zemlje zapadnog Balkana, koje su uključene u proces dubinske integracije sa Unijom, kao i Gibraltar i teritorije država članica koje nisu dijelom carinske unije EU.

– U duhu međunarodne solidarnosti, novim aranžmanom se sada izričito zahtijeva od država članica da odobre izvoz hitnih potrepština u kontekstu humanitarne pomoći, te ekspeditivno obrađuju prateću dokumentaciju – pojašnjeno je u saopćenju.

Novim aranžmanom se također traži od država članica da daju pozitivnu ocjenu za izvoz državnim agencijama zaduženim za distribuciju lične zaštitne opreme ili uključenim u borbu protiv koronavirusa, uz provjeru dostupnosti s Komisijom.

U skladu s naporima Komisije da uskladi ponudu i potražnju unutar Unije, uredba obvezuje države članice da se posavjetuju s Evropskom komisijom prilikom procjene da li će izdati odobrenje za izvoz, a Komisija donosi mišljenje u roku od 48 sati od prijema zahtjeva.

U tom kontekstu, svrha novoosnovanog tijela za autorizacije jeste da koordinira napore kako bi se uskladila ponuda i potražnja unutar Unije te osiguralo da raspoložive količine materijala odlaze tamo gdje su najpotrebnije.

Nacrt uredbe također uključuje klauzulu o preispitivanju koja će omogućiti Komisiji da prilagodi uključene kategorije proizvoda ili trajanje primjene odredbi u svjetlu mogućih novih dešavanja.

U duhu transparentnosti, nacrt uredbe zahtijeva od država članica da izvještavaju Komisiju o odobrenim i odbijenim zahtjevima i obavezuje Komisiju da javno izvještava o dinamici postupanja sa zahtjevima.

Komisija će usvojiti delegiranu uredbu u skladu s odgovarajućim postupkom komitologije.

Ovakav aranžman za izvozna odobrenja je dio mjera koje Unija provodi na rješavanju epidemiološke krize uzrokovane koronavirusom, saopćeno je iz Delegacije EU u Bosni i Hercegovini.