FIC – Izmjeniti odluku i zadržati jednostavljeni postupak carinjenja po fakturi

FIC – Izmjeniti odluku i zadržati jednostavljeni postupak carinjenja po fakturi

SARAJEVO, 4. jula (FENA) – Vijeće stranih investitora (Foreign Investors Council – FIC) organiziralo je danas u Sarajevu javnu diskusiju u čijem je fokusu bila inicijativa privrednika u BiH o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Novi Zakon o carinskoj politici BiH, kako je rekao predsjednik FIC-a i direktor Tvornice cementa Kakanj Branimir Muidža, trebao bi stupiti na snagu 1. augusta ove godine, a cilj izmjene odluke o provođenju tog zakona je da se zadrži pojednostavljeni postupak carinjenja po fakturi, koji se trenutno primjenjuje, a što nije u suprotnosti sa novim Zakonom o carinskoj politici u BiH, odnosno da se zadrži mogućnost izvoza 24 sata dnevno, tokom sedam dana u sedmici, umjesto planiranog skraćenja perioda izvoza na 10 sati dnevno, tokom šest dana u sedmici.

– U kontaktu smo sa svim organima vlasti u BiH. Prošle sedmice imali smo kontakt i sa Vladom FBiH, oni su svjesni tog problema i dali su podršku da se riješi. Provedbeni akt ne može biti u suprotnosti sa zakonom, već treba da uredi kako se taj zakon treba primjeniti. Tražimo samo dosljednu primjenu zakona – rekao je Muidža napominjući da je u domenu Uprave za indirektno oporezivanje i Vijeća ministara BiH da iznađu usklađeno rješenje.

Privrednici, kako je dodao, očekuju da do toga dođe u primjerenom roku s obzirom na to da novi zakon stupa na snagu 1. augusta. To je jako važno obzirom da se u BiH, od pojave pandemije, pucanja globalnih lanaca i zbog rata u Ukrajini, otvorila mogućnost i šansa za bh. privredu da se više robe proizvodi i plasira na inostrana tržišta, ali ovakva odluka, kako je naveo Muidža, bila bi u suprotnosti sa njihovim težnjama i interesima ekonomnije.

Izvršni direktor za lanac snabdijevanja Sisecam Sode Lukavac Sead Pašić kazao je da u proizvodnji koriste 80 posto domaće sirovine i da 99 posto proizvoda izvoze van granica BiH.

– Proizvodimo 24 sata dnevno i po važećem zakonu u mogućnosti smo da sedam dana, u svakom trenutku kada utovarimo kamion, on može da izađe iz BiH i ide prema kupcu što nam je omogućilo da imamo otpremu prema svim regionima. Oko 25 posto naše prodaje, odnosno prometa, odvija se u periodu nakon 18 sati i po spornoj odluci, to bi značilo da kamioni moraju čekati do ujutro što nije samo gubitak vremena, nego i dodatni troškovi – rekao je Pašić dodajući da bi se takva situacija mogla loše odraziti na njihovu konkurentnost, obim poslovanja i investicije.

Direktor Sektora privrede Vanjskotrgovinske komore BiH Ognjenka Lalović je rekla da su asocijacije privrednika tražile izmjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH.

– Činjenica je da stupa na snagu 1. augusta, ali je dat prelazni period što omogućava vremenski rok kada se mogu izvršiti određene dopune te odluke. Također, 1. augusta počinje primjena NCTS-a kod provoza roba što će također biti izazov koji očekuje izvoznike, uvoznike i špeditere jer je to novina – dodala je Lalović.