Fond za zaštitu okoliša FBiH zabilježio najbolje financijske rezultate

Fond za zaštitu okoliša FBiH zabilježio najbolje financijske rezultate

MOSTAR, 27. veljače (FENA) – Federalna vlada u srijedu je u Mostaru prihvatila izvješće o ostvarenju Plana rada i Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu.

Prošla godina bila je deveta godina operativnog rada Fonda, koji je od početka rada od 2010. godine kada je ostvaren prihod 6.206.829 maraka, do 2018. godine ostvario ukupan prihod 33.991.238 maraka i zabilježio najbolje financijske pokazatelje u odnosu na početnu godinu.

Ostvareni tekući prihodi su veći po svim osnovama i u odnosu na plan i u odnosu na rezultat iz prethodne godine. Ostvareni tekući prihodi 2018. godine veći su u odnosu na planirane za pet posto, koliko i u odnosu na ostvarenje prethodne godine, navodi u priopćenju Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Ukupno ostvareni tekući rashodi 2018. godine iznose 28.068.103 maraka. U okviru tekućih rashoda najznačajniji su tekući transferi za financiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša koji predstavljaju 87 posto ukupnih tekućih rashoda.

U tijeku 2018. godine Fond je odobrio financiranje 188 projekata iz oblasti zaštite okoliša i energetske efikasnosti, ukupne vrijednosti 13.827.557 maraka, od čega su kroz dva javna poziva dodijeljena sredstva za novih 182 projekata vrijednosti oko 11.809.057.

Praćena je realizacija 190 aktivnih projekata ukupne ugovorene vrijednosti od oko 14 milijuna maraka, a dominiraju kapitalni infrastrukturni projekti za koje je Fond zadužen odlukama i zaključcima Vlade FBiH.

Fond je realizirao sve planirane programske aktivnosti, navodi se u priopćenju.