Halal certificirane nove tri kompanije

Halal certificirane nove tri kompanije

SARAJEVO, 10. juna (FENA) – Uspješnu implementaciju zahtjeva Halal standarda BAS 1049:2010 okončale su kompanije Büscherhoff Plastikal d.d. Kalesija, Fabrika Dečje Hrane d.o.o Dobanovci (Srbija) i Sky Concord d.o.o. Živinice.

Iz Agencije za certificiranje halal kvalitete BiH navode da je u kompaniji Büscherhoff Plastikal d.d. Kalesija halal certificirana proizvodnja ambalaže. Halal podrazumijeva sljedivost proizvoda od njive-farme pa do marketa-stola i u tom lancu bitnu ulogu ima i ambalaža. Ambalaža koja je u direktnom dodiru sa proizvodima ne smije sadržavati sastojke haram (zabranjenog) porijekla i mora biti higijenski i zdravstveno ispravna kako bi i proizvod koji je upakovan u tu ambalažu bio halal.

Procesom halal certificiranja u kompaniji Fabrika Dečje hrane d.o.o. obuhvaćeni su pogoni za proizvodnju pirea od voća, povrća i mesa, suhih i tečnih žitnih kaša, sokova od voća i povrća, osvježavajućih bezalkoholnih pića – kvaliteta za odojčad, malu djecu i ostalu populaciju. Kompanija na tržište plasira više od 80 halal proizvoda robne marke Nutria.

Restoran „In Caffe Lounge Bar“ u vasništvu kopanije Sky Concord d.o.o. Živnice ispunio je zahtjeve Halal standarda i Vodiča za halal certificiranje turističko-ugostiteljskih objekata za kategoriju Halal kuhinja. Time se definiše da je u objektu samo kuhinja halal certificirana, što znači da su sve sirovine koje se koriste u pripremi jela dozvoljene i da se priprema i posluživanje jela vrši u skladu sa zahtjevima halala.