IKT industrija sve više prepoznata i definirana kao strateška industrija

IKT industrija sve više prepoznata i definirana kao strateška industrija

SARAJEVO, 17. maja (FENA) – Direktorica Sektora za transport i komunikacije Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH Sabrina Teskeredžić danas je, prilikom obilježavanja 17. maja, Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva, istaknula da je IKT industrija sve više prepoznata i definirana kao strateška industrija od svih nivoa vlasti u BiH.

Kazala je da VTKBiH na ovaj način želi da skrene pažnju javnosti na sve veći značaj, uticaj i perspektivu ove grane privrede u našoj zemlji.

– IKT u BiH učestvuje sa 8,57 posto ukupnog BDP-a, sa oko trinaest i po hiljada uposlenih ili otprilike dva posto ukupnog broja zaposlenih u BiH, a registriranih IKT firmi je oko 3,62 procenta – kazala je ona.

Navela je da imaju četri ključna centra u Sarajevu, Banjoja Luci, Tuzli i Mostaru, kroz koje djeluju određene asocijacije, udruženja, alijanse, tehnološki parkovi, inovacioni centri i poslovni inkubatori.

Šef odsjeka za komunikacije u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH Milanka Sudžum je podsjetila da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju jasno definira da BiH u roku od godinu dana od stupanja na snagu SSP-a mora da uskladi sve iz oblasti elektronskih komunikacija sa EU regulatornim okvirom iz nadležne oblasti.

Kazala je da je Ministarsvo bilo pripremilo zakon o elektronskim komunikacijama, podsjećajući da je 2014. bio jedan nacrt na Vijeću ministara BiH, pa 2017. te 2018. godine, međutim, ni jedan nije prošao.

– Svaki prijedlog nacrta zakona je bio usklađen u datom momentu u maksimalnoj mogućoj mjeri sa EU zakonodavstvom, ali nije ni jedana prošao – kazala je Sudžum, dodajući kako očekuju da će do kraja ove godine imati taj prijedlog nacrta zakona na Vijeću ministara BiH.

Istaknula je da se ne može govoriti ni o kakvoj standardizaciji, razvoju, ni o kakvim IPA fondovima za ovu oblast sve dok nemamo usvojenu legislativu. Pozvala je sve aktere u BiH da se usvoji ovaj zakon i „da onda imamo otvorena vrata za sve ovo“.

Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) Predrag Kovač je naglasio važnost obilježavanja 17. maja, Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva, „koje nam obezbjeđuje tehnološki napredak, progres i praćenje svjetskih trendova u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija“.

Po njegovim riječima, u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija neophodno je obezbijediti platformu za usklađivanje s međunarodnim standardima koji imaju ključnu ulogu u tranziciji u novu tehnološku eru „koja će omogućiti da mreže i uređaji govore istim jezikom“.

– Četvrta industrijska revolucija je već počela, ali da bi u potpunosti ostvarila svoj potencijal i doprinijela poboljšanju našeg društva, neophodno je razviti odgovarajuće standarde – smatra Kovač.

Portparol kompanije M:tel Milica Kondić je kazala da  su svjesni da njihovi korisnici već odavno žele mnogo više od pukog telefoniranja i traže od svojih telekom operatora upravo nova, inovativna IT rješenja, traže brzinu.

– Iz tog razloga nam je mnogo važno da se priča o ovim stvarima, da se mijenjaju zakoni, usklađuju sa evropskom regulativom. Standardi nam svima omogućavaju jednostavnije, lakše poslovanje, a našim korisnicima omogućavaju da na mnogo jednostavniji i kvalitetniji način dođu do naših usluga – navela je Kondić.

Direktor Sektora za razvoj BH Telecoma Adnan Huremović je podsjetio da su nedavno imali dobre vijesti i aktivnosti vezano za uvođenje 4G tehnologije, kao jednog od kamena temeljaca za uvođenje 5G mreže.

Istaknuo je da je pitanje standardizacije i usklađivanja svih propisa i tehnologija jako važno za naredni period kod uvođenja 5G.

– Operatori će u narednom periodu svi raditi na pripremama za uvođenje 5G što prije. Puštat će se neke testne instalacije, kao što je to uobičajeno u regiji. Ali ono što je izazov za sve nas je standardizacija do kraja na globalnom nivou cijelog modela – kazao je Huremović.

Naveo je i to da telekom operatori nisu više u situaciji da samostalno daju zatvorena rješenja, kao što je to nekada bio slučaj. Po njegovim riječima, svi telekom operatori, cijela IKT industrija u BiH je primorana, radi korisnika, da međusobno sarađuje.

Predsjednik IKT Asocijacije VTKBiH Hamdo Katica je kazao da im je jasno da je potreba udruživanja i definiranja zajedničkih ciljeva u ovoj oblasti imperativ.

– Naše bh. tržište u razvoju IKT industrije je vrlo neuređeno i praktično prepušteno samo sebi. Postoje zakoni i rješenja koja sporadično uređuju pojedine oblasti, ali sigurno da nam nedostaje politika i strategija i akcioni plan u ovoj oblasti za ovaj, ali i za naredni period. Nekih pokušaja da se ovo uradi je bilo, ali bez konkretnih rezultata – napomenuo je Katica.

Predstavnik Udruženja BH-TEL Nedžad Rešidbegović je kazao da je udruženje imalo za cilj da objedini predstavnike akademske zajednice, privrede iz oblasti telekomunikacija i informatizacije, predstavnike regulatorne agencije, privredne komore i vladinih organizacija, prije svega ministarstava.