Inicijativa ‘Mi to možemo’ – Mjere za jačanje ekonomije u BiH

Inicijativa ‘Mi to možemo’ – Mjere za jačanje ekonomije u BiH

SARAJEVO, 16. juna (FENA) – Domaći eksperti iz raznih oblasti pripremili su više od stotinu mjera za koje misle da bi pojačale domaću ekonomiju prvenstveno u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji i energentskom sektoru, kao oblastima na koje se Bosna i Hercegovina može osloniti jer ima vlastitu proizvodnju.

Kako je precizirano na konferenciji za medije radi se o strateškoj inicijativi za jačanje domaće proizvodnje i stvaranje samoodržive ekonomije, simboličnog naziva ‘Mi to možemo’, a koja nudi korake koje je potrebno poduzeti da bi se ublažile negativne posljedice izazvane pandemijom virusa korona i prevazišla ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Uprave Bosna Bank International (BBI) Amer Bukvić pojašnjava da im je bila namjera okupiti privrednike, bankarski sektor koji može privrednicima pomoći u implementaciji, kao i parlamentarce na raznim nivoima koji bi trebalo da doprinesu zaštiti domaće proizvodnje.

Razmišljali su i o kampanji o značaju domaće proizvodnje i konzumiranju domaćih proizvoda. Vjeruju da bi trebalo uključiti i domaće stručnjake, poput redatelja i scenografa, koji bi tu kampanju i osmislili ali i uspostaviti online pijacu svih naših malih i srednjih preduzeća i njihovih proizvoda.

– Inicijativa je javno-privatnog partnerstva, da državi pomažemo. Mi smo spremni, ako država (svi nivoi) bude surađivala, ako budu htjeli našu podršku. Spremni smo napraviti i strategiju BiH, za narednih 30 godina – naglasio je Bukvić, jedan od 22 ljudi koji su radili na tom dokumentu.

Predsjednik Uprave AS Holdinga Rusmir Hrvić smatra da dobre i ozbiljne poljoprivredne proizvodnje nema bez velikih poticaja i pomoći države, a i domaći proizvođači moraju uvoditi nove proizvode, pratiti trendove i želje potrošača.

Direktor ‘Bosnalijeka’ Nedim Uzunović založio se za primjenu zakonske regulative za koju, u FBiH, kaže da je predvidjela stimulaciju domaće proizvodnje.

– U okviru inicijative tražimo od nadležnih u BiH da primijene zakonsku regulativu ili da stvore nove normative koji će pomoći razvoju naše privrede – kazao je.

Podsjeća da, zahvaljujući kompanijama poput te, stanovništvo u BiH nije osjetilo krizu u snabdijevanju lijekovima, dezinfekcijskim sredstvima i medicinskim sredstvima, u periodu pandemije. Slično je, kaže, bilo i za vrijeme poplava 2014. godine.

Strateške smjernice inicijative za jačanje domaće proizvodnje i stvaranje samoodržive ekonomije BiH simboličnog su naziva ‘Mi to možemo’, a sadrže stotinu do 150 konkretnih mjera u ekonomiji koje bi trebalo implementirati.