Istraživanje nivoa digitalizacije u malim i srednjim preduzećima u BiH

Istraživanje nivoa digitalizacije u malim i srednjim preduzećima u BiH

SARAJEVO, 21. jula (FENA) – Privredna komora Federacije BiH, u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i drugim partnerskim institucijama u BiH provodi istraživanje stanja i nivoa digitalizacije u malim i srednjim preduzećima (MSP).

Ciljni sektori koji će biti obuhvaćeni istraživanjem su metalski sektor, drvna industrija i turizam.

Istraživanje predstavlja dio aktivnosti u sklopu projekta “Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH”, koji će implementirati GIZ u periodu od 2019. do 2021. godine.

– Ovo istraživanje, koje obuhvata teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, provodi se da bi se sagledalo trenutno stanje u malim i srednjim preduzećima u pogledu njihovih inovacijskih kapaciteta i digitalizacije poslovnih procesa, a inputi prikupljeni iz privrednog sektora poslužit će kao smjernice za dalju implementaciju projekta u smislu pružanja podrške digitalizaciji i posticanja inovacija u privredi – kazali su Feni u Privrednoj komori FBiH.

Mala i srednja preduzeća u BiH svoj doprinos realizaciji ovog istraživanja mogu dati popunjavanjem online anketnog upitnika koji je istaknut na web stranici Komore.

Primarni cilj projekta „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH“ jeste da podrži firme u unapređenju inovacijskih kapaciteta putem primjene digitalnih tehnologija, poboljša raspoloživost podrške firmama u ovoj oblasti, te ojača saradnju MSP za relevantnim donosiocima politika, javnim sektorom i naučno-istraživačkom zajednicom.