Izvještaj o monitoringu nad gospodarskim društvima u rudarstvu

Izvještaj o monitoringu nad gospodarskim društvima u rudarstvu

MOSTAR, 16. siječnja (FENA) – Vlada FBiH usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu nad gospodarskim društvima iz oblasti rudarstva u Federaciji BiH za 2018. godinu za rudnike u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU Banovići d.d. Banovići.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo zaduženo je da u svojstvu vladajućeg društva koje provodi upravljačka prava po osnovu državnog kapitala u rudnicima Koncerna, zajedno s upravama rudnika uradi analizu poslovanja i utvrdi uzroke lošeg poslovanja u rudnicima ugljena za 2018. godinu i o tome putem resornog federalnog ministarstva izvijesti Vladu Federacije BiH u roku od 30 dana, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

RMU Banovići d.d. Banovići i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije su obavezani da nastave aktivnosti oko povećanja kapitala u RMU Banovići po osnovu Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika ugljena u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine.

Vlada Federacije BiH, također, insistira na izvršenju do sada svih njenih zaključaka u toku 2019. godine koji se odnose na uređenje te oblasti.

U ovom izvještaju je navedeno da je u 2018. godini u rudnicima proizvedeno 6.869.088 tona ugljena, što je 96,23 posto u odnosu na 2017. godinu, odnosno 87,05 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskoj bilanci za 2018. godinu.

Ostvarena proizvodnja ugljena u 2018. godini manja je za 269.297 tona u odnosu na 2017. godinu, a manja je za 1.021.912 tona u odnosu na plan proizvodnje po energetskoj bilanci.

Od ukupne proizvodnje uglja 76,73 posto proizvedeno je u rudnicima Koncerna, a 23,27 posto u RMU Banovići.

Od ukupne proizvodnje u termoelektrane je prodano 84,47 posto, u industriju i široku potrošnju 13,92 posto, a u izvoz 1,47 posto ugljena, dodaje se u priopćenju.