Konferencija Sfera 2019: Drugog dana prezentacije i predavanja stručnjaka

Konferencija Sfera 2019: Drugog dana prezentacije i predavanja stručnjaka

SARAJEVO, 27. marta (FENA) – Drugog dana Međunarodne naučno-stručne konferencije “Tehnologija betona” učesnici će prisustvovati prezentacijama i predavanjima stručnjaka i predstavnika kompanija koji su sponzori i partneri skupa.

Konferenciju ju je jučer u Sarajevu otvorio potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić koji je naglasio važnost takvih skupova za struku i nauku te naveo da Privredna komora itetako podržava ovakve manifestacije.

Cilj konferencije je osigurati učesnicima kvalitetan ambijent za održavanje poslovnih sastanaka i prezentacija u cilju unapređenja poslovanja.

Direktorica kompanije Sfera d.o.o. Mostar istakla je da su naučno-stručne konferencije iz oblasti građevinarstva i arhitekture postale tradicionalne i već prepoznate u cijeloj regiji kao respektabilni događaji koji na jednom mjestu spajaju struku i nauku.

Prodekan Građevinskog fakulteta iz Sarajeva Mirza Pozder kazao je kako je važno da Fakultet podržava ovakve događaje, te je zahvalio organizatorima na pruženoj prilici za predstavljanje.

Uime Federalnog ministarstva prostornog uređenja obratio se i Igor Dizdarev koji je naveo da je beton kao građevinski materijal obrađen kroz zakonsku regulativu na federalnom nivou. Naveo je da je u planu Ministarstva izrada zakona o građevinskim proizvodima, kako bi se zakonska regulativa BiH što više približila evropskom pristupu u certificiranju građevinskih proizvoda.

Direktor Tvornice Cementa Kakanj d.d. i predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH Branimir Muidža istakao je da ova konferencija ima važan interes za građevinski sektor i bh. ekonomiju.

Na konferenciji se govori o regulativama i standardima u oblasti tehnologije betona, uz prezentacije kompanija i njihovih iskustava u procesu izgradnje objekata.

Organizator konferencije je  kompanija Sfera d.o.o. Mostar, u saradnji sa Građevinskim fakultetom Sarajevo, Institutom za standardizaciju BiH,  IGH institutom iz Zagreba, te GIT institutom iz Tuzle, saopćili su organizatori.