Konjic: Odabrani kandidati za obuku ‘Pokreni svoj posao’

Konjic: Odabrani kandidati za obuku ‘Pokreni svoj posao’

KONJIC, 5.lipnja (FENA) – U okviru Javnog poziva za obuku “Pokreni svoj posao”, koji je organizirala Općina Konjic od 28. travnja do 15.svibnja, za sve koji žele pokrenuti vlastiti posao, odabrani su kandidati.

Kako je navedeno na službenim stranicama općine Konjic, kandidati će vršiti obuku u tri grupe, pa je obuka za 1. i 2. grupu planirana od 1. do 7. lipnja, a za 3. grupu u mjesecu srpnju.

Spomenuta obuka se organizira u okviru projekta “Međuopćinskom suradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima” koji se provodi u okviru EU4Business programa.

EU4Business program – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju financira Europska unija sa 15 milijuna eura, a realiziraju GIZ, UNDP i MOR.

Projekt “Međuopćinskom suradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima” u partnerstvu implementiraju općine Jablanica, Kakanj i Konjic, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Služba za zapošljavanje HNŽ-a, Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Kakanj, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar, RadIN d.o.o. Mostar i Jablanit d.o.o. Jablanica.

Uspostavom Međuopćinskog partnerstva se nastoji direktno poboljšati inkluzivna poduzetnička infrastruktura i povećati broj novoosnovanih biznisa na području općina Jablanica, Kakanj i Konjic.