Kopač: Energetska zajednica se ne protivi izgradnji Bloka 7 TE Tuzla

Kopač: Energetska zajednica se ne protivi izgradnji Bloka 7 TE Tuzla

SARAJEVO, 6. marta (FENA) – Direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač izjavio je novinarima danas u Sarajevu da se Energetska zajednica ne protivi izgradnji Bloka 7 TE Tuzla.

Pojasnio je da je sama investicija u Blok 7 dobra jer se radi o zamjeni bloka, za šta je krajnje vrijeme pošto su emisije iz postojećih blokova neodržive.

– Sekretarijatu Energetske zajednice ne smeta što to kreditira kineska banka, niti što se ulaže u ugalj iako nismo baš sretni zbog toga, ali insistiramo da se poštuju propisi Evropske unije po pitanju državne pomoći koji su ujedno i propisi Bosne i Hercegovine – rekao je Kopač.

Naveo je da je državna pomoć u vidu garancije za kredit dozvoljena, ali da ta garancija smije biti samo do 80 posto iznosa kredita.

Kopač je dodao da taj kredini ugovor predviđa da Federacija BiH otplati kredit u slučaju da Elektroprivreda BiH ne bude u mogućnosti, ali i da će pokriti i sve ostale vezane troškove.

Istakao je da Sekretarijat Energetske zajednice insistira da bude jasno precizirano šta su svi ostali vezani troškovi i koliko mogu iznositi.

Kopač u Sarajevu učestvuje na Konferenciji o obligacionim šemama za energetsku efikasnost u organizaciji USAID projekta investiranja u sektor energije i pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.