Košarac informisao Misiju BiH pri EU o problemima prilikom izvoza robe

Košarac informisao Misiju BiH pri EU o problemima prilikom izvoza robe

SARAJEVO, 14. jula (FENA) – Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac informisao je Misiju BiH u Briselu o poteškoćama sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači u BiH prilikom plasmana proizvoda na tržište Evropske unije.

U dopisu upućenom Misiji BiH pri EU, Košarac je istakao da domaći poljoprivrednici imaju problem u vezi sa izvozom robe koja podliježe fitosanitarnoj inspekciji nadležnih organa u Hrvatskoj, a koji se tiču radnog vremena fitosanitarnih inspektora na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Nova Sela, te broja graničnih prelaza sa Hrvatskom na kojima se može vršiti promet bilja, biljnih proizvoda i drugih roba koje podliježu nadzoru fitosanitarne inspekcije. Naime, radno vrijeme fitosanitarnih inspektora na GP Stara Gradiška je od 8.00 do 16.00, a na GP Nova Sela od 7.00 do 15 sati, u oba slučaja samo radnim danima.

Košarac je podsjetio da se Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH obratilo nekoliko udruženja poljoprivrednih proizvođača sa zahtjevom da se produži dnevno radno vrijeme i omogući rad subotom fitosanitarnim inspektorima na pomenutim graničnim prelazima, kako bi svježa roba, sa vrlo visokim sadržajem vode, do krajnjeg kupca mogla stići u što kraćem vremenskom roku zbog kvarljivosti i slabljenja kvaliteta, a što je onemogućeno aktuelnom dinamikom rada fitosanitarnih inspektora na pomenutim graničnim prijelazima.

Misija BiH pri EU obaviještena je, takođe, da je u proteklom periodu na sastancima predstavnika svih nadležnih institucija u BiH i udruženja poljoprivrednih proizvođača, koji su izvozno orjentisani, zaključeno da je problem izazvan novom evropskom legislativom koja definiše službene kontrole i zaštitu zdravlja bilja čime je predviđen fitosanitarni pregled za biljne kulture i robu koja prethodno po ovom osnovu nije pregledavana od strane fitosanitarne inspekcije. Time se povećao broj fitosanitarnih pregleda i stvorile gužve na granici, što je osnovni razlog zbog čega se ukazala potreba za produženjem radnog vremena i rad subotom postojećih graničnih prelaza.

– U potpunosti sam opredijeljen da zaštitimo domaću proizvodnju kroz izvoz poljoprivrednih proizvoda na tržište EU, poštujući međunarodne ugovore koje je BiH potpisala. Smatram da moramo uložiti dodatne napore i putem diplomatskih aktivnosti sa nadležnim organima u Hrvatskoj dogovoriti nesmetani protok roba produženjem dnevnog radnog vremena i rad subotom fitosanitarnih inspektora na graničnim prelazima Stara Gradiška i Nova Sela, na zadovoljstvo naših poljoprivrednih proizvođača – poručio je Košarac, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.