Košarac – Naessl: Podrška turističkom sektoru, malim i srednjim preduzećima

Košarac – Naessl: Podrška turističkom sektoru, malim i srednjim preduzećima

SARAJEVO, 30. aprila (FENA) – Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac razgovarao je danas sa direktoricom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Manuelom Naessl o saniranju posljedica koronavirusa na privredu u BiH, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Akcenat današnje video-konferencije bio je na podršci EBRD-a turističkom sektoru te preduzetništvu, digitalizaciji i pomoći malim i srednjim preduzećima.

Ministar Košarac kazao je da će se, u cilju oporavka privrede, značajno zalagati za promociju i kupovinu domaćih proizvoda te da će podržati inicijative u tom pravcu.

On je zatražio da EBRD obezbijedi dodatne instrumente podrške malim i srednjim preduzećima u BiH, koja posluju u oblasti trgovine, poljoprivrede, a posebno proizvodnje hrane, kako bi se što prije digitalizovala te postala konkurentnija i mogla svoje proizvode prodavati putem online platformi.

Ministar Košarac podržao je saradnju EBRD-a sa entitetskim vladama.

Sagovornici su razmijenili mišljenje i o turističkoj infrastrukturi. Ministar Košarac informisan je da EBRD zajedno sa EU priprema dodatna sredstva koja u saradnji sa komercijalnim bankama u BiH želi učiniti dopstupnim kako privatnom, tako i javnom sektoru, za unapređenje turističke infrastrukture i sanacije posljedica epidemije korona virusa.

Ministar Košarac naglasio je da EBRD treba da razmotri mogućnost da unutar svojih infrastrukturnih projekata, planiranih u BiH, uvede dodatnu komponentu na način da se na glavnim putnim pravcima kroz BiH jasno mapiraju vodeći turistički potencijali kako bi se domaći gosti i strani turisti mogli u svakom momentu upoznati o potencijalima koje BiH pruža.

Ministar Košarac istaknuo je da je sa nadležnim entitetskim ministrima razmotrio mogućnost da se kroz program vaučera domaćim gostima pomogne da ostvare što veći broj noćenja u domaćim turističkim destinacijama.

Košarac je izrazio spremnost da u narednom periodu organizuje video-konferenciju na kojoj će biti prisutne delegacije EBRD-a, UNDP-a, USAID-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija te nadležni entitetski ministri i predstavnici turističkih organizacija u BiH kako bi određene mjere i koraci pomoći turizmu bili operativni.